Danmark bliver igen magnet for muslimsk indvandring

Logikken i den danske samfundsmodel er, at hvis man har et arbejde, kan man klare dig fornuftigt økonomisk. Udfordringen er de mennesker, som ikke kan eller vil arbejde. De er i risiko for at blive fattige. Derfor bør udlændingepolitik handle om at få nytilkomne i arbejde. Det skriver Anders Krab-Johansen i Berlingske.

Det er svært, hvis man taler dårligt dansk eller engelsk, har ingen eller en forkert uddannelse, eller hvis et traditionelt familiemønster betyder, at kvinder ikke arbejder. En undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening viste tidligere på året, at 80 pct. af de børn, hvor begge forældre er på kontanthjælp, har ikke-vestlig baggrund.

Mens den borgerlige politik har været at stramme adgangen til de offentlige kasser, vil fattige udlændinge under den røde regering få bedre økonomiske kår, og det vil lokke flere udlændinge til Danmark.

24NYT: Den borgerlige politik har været at stramme adgangen til de offentlige kasser ved at sætte loft over kontanthjælpen og forringe privatøkonomien for folk på overførselsindkomst, skriver Anders Krab-Johansen.

De borgerlige stramninger har imidlertid været en fiasko. Blandt ikke-vestlige indvandrere ligger beskæftigelsesfrekvensen fortsat på ca. 47 pct., mens blandt personer med dansk oprindelse ligger beskæftigelsesfrekvensen på omkring 75 pct.

Virkeligheden er, at den etniske underklasses beskæftigelsesfrekvens har været konstant de sidste 30 år på trods af de borgerlige stramninger, som Anders Krab-Johansen reklamerer for. Det reflekteres i udgiften til ikke-vestlig indvandring, der ligger konstant på 33-36 mia. kr. netto om året. Ifølge Finansministeriets fremskrivning vil prisen for ikke-vestlig indvandring være uændret de næste 81 år.

Kommentarer