Danmark er et eldorado for kriminelle

Der er helt generelt behov for langt mere politi, skriver formanden for Folketingets retsudvalg, Preben Bang Henriksen (V).

I Danmark bruger vi kun ca. halvt så mange penge på politiet i forhold til resten af Europa, hvis man måler på BNP. Et stort set tilsvarende billede får man, såfremt der måles på indbyggertal. Det var sikkert helt betryggende, dengang betjenten havde tid til at følge ællingerne over vejen – en plakat, som i øvrigt i mange år har prydet justitsministerens kontor. Men sådan er situationen desværre ikke længere.

Mange forbrydelser får lov at udvikle sig uden den fornødne risiko for efterforskning og straf. Det gælder ”dagligdags” straffelovsovertrædelser, og det gælder indbrudstyveri, hvor vi ligger helt i den europæiske top, og hvor tyvens risiko for overhovedet at se en politipatrulje stort set er nul. Men det gælder eksempelvis også økonomiske forbrydelser, hvor efterforskningen i en årrække slet ikke har kunnet følge med kreativiteten hos de grå jakkesæt med det resultat, at Danmark er blevet et eldorado for grov økonomisk kriminalitet.

Jamen, kriminaliteten falder da i Danmark – hedder det rimelig konsekvent fra myndighedernes side. Pudsigt nok er det ikke, hvad der opleves hos danskerne, der i øvrigt – selv efter de officielle statistikker – bliver mere utrygge. Kunne det angivne kriminalitetsfald være, fordi folk i vidt omfang undlader at anmelde de ikke-forsikringsdækkede forbrydelser?

Anmelder købmanden et butikstyveri i dag? Nej, det vil være tidsspilde.

Anmelder jeg økonomisk svindel (som illustreret i ugentlige TV-programmer)? Næppe, for der kommer uhyre sjældent noget ud af det.

Og hvad med fru Jensen fra Nørrebro, der ikke tør gå på gaden i december pga. fyrværkeriet, anmelder hun?

Eller bandernes trusler mod ordentlige borgere i belastede områder? Og endelig gælder det – sagt i overført betydning – at låser man fordøren og trækker telefonstikket ud på politistationen, ja, så falder anmeldelserne og dermed kriminaliteten.