Danmark er nummer sjok i uddannelse

Danmark er på tredjepladsen blandt OECD-lande i forhold til, hvor mange offentlige midler der anvendes på uddannelse, men uddannelsens kvalitet er elendig, oplyser tænketanken DEA i Berlingske.

“Danmark er på tredjepladsen blandt OECD-lande i forhold til, hvor mange offentlige midler der anvendes på uddannelse. Danmark har dog valgt at bruge en stor andel af vores samlede investering i uddannelse på grundskolen. Det betyder, at Danmark på det videregående uddannelsesområde anvender færre midler ift. BNP end både OECD- og EU-gennemsnittet.

Faktisk kommer Danmark ind på en 25.-plads blandt OECD-landene. Ses der på midler brugt pr. studerende, er situationen endnu mere markant, for ikke bare ligger Danmark under EU- og OECD-gennemsnittet, men også under samtlige lande, vi normalt sammenligner os med.

Tænketanken DEA offentliggjorde tidligere på året en række internationale kvalitetsindikatorer for de videregående uddannelser. Resultaterne tyder ikke på, at Danmark har en stærk international placering, hvad angår kvaliteten af de videregående uddannelser”.