Danmark fortsætter som det svage led i NATO

NATO rettede i 2020 en skarp kritik mod Danmark, som ifølge alliancens evaluering hverken er i stand til at forsvare sig selv militært eller bidrage tilstrækkeligt til NATO.

USA har i flere år presset på for at få Danmark til i 2024 at bruge de 2 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) på militæret, som blev aftalt på et topmøde i Wales i 2014, men uden resultat.

Forsvarsminister Trine Bramsen mener ligesom hendes forgænger, Claus Hjort Frederiksen (V), at Wales-erklæringen om de 2 pct. af BNP på ingen måde var et bindende tilsagn. Det tal skal ikke opfattes som et forpligtende mål, men alene som en ”hensigtserklæring”, har hun sagt.

I 2019 besluttede et folketingsflertal, at Danmarks militære udgifter skal i 2023 op på 1,5 pct. af BNP. Det er tankevækkende, at man i danske medier ikke lægger skjul på, at beslutningen udelukkende er vedtaget for at ”formilde” NATO – og ikke fordi danske politikere mener, at Danmark er forpligtet til at leve op til Wales-aftalen.

Eftersom den seneste prognose fra Forsvarsministeriet og Finansministeriet viser, at Danmarks forsvarsudgifter kommer op på 1,44 pct. af BNP i stedet for de lovede 1,5 pct. i 2023, er der udsigt til en rigtig dårlig stemning i NATO. Forsvarsminister Trine Bramsen ønsker dog ikke at foretage sig noget på baggrund af de nye tal.

Både i NATO og i USA noterer man, at Danmark i skåltaler taler meget om solidaritet, men vil ikke være med til at løfte byrden.

I USA opfatter man danskerne som illoyale snyltere, der har kørt og fortsat kører på frihjul på NATO’s bekostning og lader USA betale regningen.

Denne opfattelse er vel at mærke fremherskende i hele det sikkerhedspolitiske establishment i USA, både det demokratiske og republikanske.

Det siger sig selv, at hver eneste sprække i NATO-alliancens beredskab eller villighed til at ofre det, der skal til for at være en troværdig allieret, bliver noteret i Kreml.

Putin ser med stor glæde på, at Danmark er ”kampklar” med en ikke-funktionsdygtig brigade, og at Danmark ikke har tænkt sig at ofre ret meget på dansk forsvar, der mangler essentielle ting for at kunne klare en pludselig opstået konflikt.

André Rossmann