Danmark må aldrig blive islamisk

Danmark er et kristent land. Det er kun godt, at det bliver gentaget, for de fleste danskere har en styg tendens til enten at være ligeglade eller tage det for givet. Den udbredte uvidenhed om og frygt for kristendom er mere udbredt, end selv kynikere kunne vide. Danmark må aldrig blive islamisk, det må være første bud i den katekismus, som danske magthavere bør lære udenad. Derfor skal det forblive kristent. Læs Mikael Jalvings blog i Jyllands-Posten her.