Danmark nummer sjok i natur

Danmark ligger nummer sjok i Europa, når det kommer til natur, skriver Børsen.

”Ifølge en rapport fra EU’s miljøagentur med titlen ’State of Nature in the EU’, der blev udgivet i år 2020, ligger Danmark faretruende nær bunden, når det gælder beskyttelse af naturområder og bevaringsstatus for udsatte arter af planter og dyr.

Hvad angår gunstig status for habitatområder, altså levesteder for udsatte dyr og planter, ligger Danmark næstsidst. Kun Belgien klarer sig værre.

Når det gælder status for truede dyrearter, er Danmark femtesidst i Europa”.