Danmark støtter antisemitiske kræfter

FNs Generalforsamling vedtog i 2018 følgende antal fordømmende resolutioner om enkelte lande: Israel 21, Iran 1, Syrien 1, Nordkorea 1, Rusland 1, Myanmar 1, USA 1, Algeriet 0, Kina osv. Det skriver Bent Blüdnikow i Berlingske.

Israel blev samlet fordømt mere end resten af verden tilsammen. Fhv. udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) forsøgte at ændre denne stemmeafgivning, hvor Danmark oftest stemte for de antiisraelske resolutioner.

Men ak, glæden var kort, for da Jeppe Kofod (S) blev minister var en af hans første gerninger at trække Samuelsens forsøg på at ændre den fordømmende afstemningspraksis tilbage i FN’s Menneskerettighedskommission og i Generalforsamlingen.

24NYT: I marts 2019 meddelte den tidligere udenrigsminister, Anders Samuelsen, at Danmark ”ikke ville fortsætte den urimelige og diskriminatoriske praksis mod Israel”. Denne diskriminatoriske praksis er genoptaget under den røde regering.

Virkeligheden er, at det officielle Danmark støtter de kræfter, der ønsker Israel fjernet fra verdenskortet. Herunder det muslimsk-dominerede, antisemitiske FN’s Menneskerettighedsråd, der opretholder et konstant fokus på det demokratiske Israel, mens de muslimske lande og slyngelstater som Kina og Rusland slipper for kritik, selv om de begår ekstrem grove brud på menneskerettighederne.

Danmark har desuden betalt og fortsat betaler millioner af kroner til det korrupte palæstinensiske styre velvidende om, at pengene bliver brugt til at føre krig mod Israel. I 2017 har Danmark, der anser Palæstina som et prioritetsland, bevilget 450 mio. kr. til palæstinensiske organisationer. Pengene går dels til korrupte palæstinensiske politikere, og dels til tunneller og raketter, der rammer civilbefolkningen i Israel.

24NYT har advaret Israels ambassadør, Benny Dagan, om den danske antisemitisme og Danmarks fjendtlige holdning til Israel, da han tiltrådte sin stilling i Danmark i 2017. Det kan du læse mere om her.