Danmark underminerer sanktionerne mod Rusland

Både EU, Danmark, de fleste G7-lande og Australien har på papiret slået hårdt ned på import af russisk olie og olieprodukter. Målet er at reducere de russiske energiindtægter, der holder Putins krigsmaskine smurt og velkørende. Men landene har “samtidigt med stormskridt øget deres import af raffinerede produkter fra de lande, der er blevet de største importører af russisk råolie”, skriver Børsen.

”Rusland taber nok betydelige indtægter på grund af Vestens økonomiske sanktioner, men at det delvist kompenseres af hastigt snurrende ’vaskemaskiner’ i Kina, Indien, Tyrkiet, Forenede Arabiske Emirater og Singapore – hvor olieraffinaderier i stærkt stigende omfang trækker benzin, diesel og andre produkter ud af den russiske råolie og sælger det meste videre til de lande, der har sanktioneret Rusland.

EU-landene importerer stadig i betydeligt omfang olie og gas direkte fra Rusland. I år overgås EU’s import af fossil energi fra Rusland kun af Kina. De seneste tal fra ugen 8.-14. maj viser, at EU er på tredjepladsen, med Ungarn, Slovakiet, Tjekkiet, Østrig og Italien som de største importører af russisk olie og gas.

I perioden februar 2022-februar 2023 er der i Danmark importeret for 2,1 mia. kr. benzin og diesel fra Indien. Tilsvarende er brændstofimporten fra Kina pludseligt også gået op i gear”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)