Danmarkshistorien om Den Kolde Krig bør omskrives

Historieskrivningen om Danmarks rolle under Den Kolde Krig har været præget af en gennemgående naivitet og manglende forståelse for den sovjetiske trussel. Derfor bør man slette alle hidtidige konklusioner om, at Danmark ikke var truet fra øst og begynder forfra, mener Kjeld Hillingsø, tidligere generalløjtnant i det danske forsvar.

Kjeld Hillingsø retter især kritik mod Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), der i 2005 udgav en udredning om Danmark under Den Kolde Krig. DIIS’ udredning endte med at konkludere, at der under Den Kolde Krig ikke kunne ”påvises en egentlig militær trussel fra Sovjetunionens og de andre Warszawapagt-landes side mod Vesteuropa, herunder Danmark”.

Det er min overbevisning, at man fra DIIS’ side havde en forudindtaget holdning om, at begge supermagter (USA og Sovjetunionen – red. ) var lige slemme, og at man derfra udelukkende inddrog materiale i udredningen, som understøttede den konklusion”, siger den tidligere generalløjtnant til Berlingske.

To CIA-rapporter fra 1980’erne kritiserer skarpt det danske forsvar. I de afklassificerede dokumenter advarer CIA om, at NATO sandsynligvis ville være ”ude af stand til at stoppe Warszawapagtens offensiv gennem Skandinavien på grund af utilstrækkelige eller ikke eksisterende forberedelser for både konventionelt og nukleart forsvar”.