Dansk Folkeparti kommer Stram Kurs til undsætning

Efter at Fyns Politi i sidste uge meddelte, at partiet Stram Kurs ikke måtte afholde partiets årskongres på Fyn, har det affødt en række reaktioner. Bemærkelsesværdigt har det dog være, at meget få folketingspolitikere har ytret sig om sagen.

I går sendte 24NYT i den forbindelse en række spørgsmål til samtlige partiledere på Christiansborg. Ingen af partilederne  har besvaret vores mail, men senere på dagen lagde Nye Borgerlige en video med en udtalelse fra Pernille Vermund på Facebook, hvori hun udtrykker støtte til Rasmus Paludan og Stram Kurs og samtidig gør opmærksom på, at hun har henvendt sig til justitsminiseren om sagen.

Nu melder DF sig med støtte

For kort tid siden offentliggjorde Søren Espersen (DF) en besked på Facebook, hvori han gør opmærksom på, at han har skrevet til Folketingets Formand og bedt ham sørge for, at Folketinget lægger lokaler til Stram Kurs’ årskongres.

Det brev som 24NYT sendte alle partiledere, og som ingen af dem indtil videre har svaret på lød således;

“Forleden meddelte Fyns Politi, at Stram Kurs ikke kunne afholde møde på et hotel i Middelfart pga. en konkret trussel.

Det er efter manges juristers opfattelse en krænkelse af forsamlingsfriheden, idet grundlovens § 79 ikke levner mulighed for at forbyde forsamlinger, der ikke afholdes under åben himmel.

  • 79. Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.

Grundloven giver kun politiet ret til at forbyde forsamlinger under åben himmel, og såfremt forsamlingen kan udgøre en fare for den offentlige fred. Og altså ikke pga. moddemonstrationer.

Mit spørgsmål til dig som partileder er:

  1. Er du opmærksom på, at Fyns Politi har forbudt et lovligt parti i at afholde et indendørs møde på et hotel?
  2. Er du opmærksom på, at det ifølge mange jurister er i strid med grundlovens § 79?
  3. Vil du bede justitsministeren om at få Justitsministeriets jurister til at udarbejde en redegørelse om, hvorvidt de mener, at det er i overensstemmelse med grundloven, at Fyns Politi har forbudt et lovligt politisk parti i at afholde et indendørs møde?
  4. Partileder for Stram Kurs, Rasmus Paludan, har på Facebook inviteret dig til en demonstration mod Fyns Politis overtrædelse af grundlovens § 79. Vil du deltage i den? Hvis ikke, hvorfor ikke? Og vil du sørge for, at dit parti er repræsenteret med et andet fremtrædent medlem?”

Espersens brev

Søren Espersens brev til Folketingets Formand lyder som følger;

LÆS OGSÅ:  Politiet hemmeligholder oplysninger i sag om vanvidsræs fra Odense

Kære Formand,

Jeg har noteret, at Politiet har nedlagt forbud mod partiet Stram Kurs’ planlagte – såkaldte – Rigskongres, som partiet have forberedt skulle finde sted i Middelfart og dermed, som følge af trusler har gjort det umuligt for partiet at gennemføre mødet.
Jeg finder det betænkeligt, at et lovligt, opstillingsberettiget parti således reelt formenes adgang til at afholde et lovligt møde. Jeg skal derfor opfordre til at Folketinget som institution undtagelsesvist og for at sikre demokratiet, indbyder det opstillingsberettigede parti Stram Kurs til i et egnet lokale på Christiansborg at gennemføre sin såkaldte Rigskongres.

Med venlig hilsen
Søren Esperesen, MF”