Dansk Folkeparti kræver sikkerhedstjek af altaner opsat af Altan.dk

Berlingske omtaler, (1. maj 2021), en sag hvor en beboer på Vesterbro gennem sit ihærdige arbejde har afsløret, at selskabet Altan.dk i første omgang havde monteret hans altan på en måde der ikke lever op til sikkerhedskravene. Ifølge det oplyste blev altanen kun forankret i ydermuren uden forstærkninger under gulvet i den pågældende lejlighed eller op mod de bærende konstruktioner. Det er velkendt, at Altan.dk har opsat mange altaner i Københavns Kommune og der er nu skabt utryghed om, hvorvidt der er et antal yderligere altaner der ikke er monteret korrekt i forhold til sikkerhedsnormerne.

På den baggrund vil Dansk Folkeparti stille forslag i Teknik- og Miljøudvalget om, at Københavns Kommune indhenter opgørelser fra selskabet Altan.dk om, i hvilke ejendomme Altan.dk har opsat altaner på 4. sal eller højere. De højere etager er relevante, idet en evt. nedstyrtning fra høj højde naturligvis er mest alvorlig, men også fordi at murene på en ejendom typisk er tyndere på de øverste etager. Forvaltningen pålægges herefter at indhente dokumentation fra Altan.dk om, hvordan hver enkelt altan er monteret samt at gennemføre et aktivt tilsyn af de altaner, hvor Altan.dk ikke kan dokumentere en korrekt ophængning.

”Det virker urimeligt, at det skal være op til den enkelte borger selv at analyserer sig frem til, at altaner opsat af Altan.dk ikke lever op til sikkerhedsnormerne. Københavns Kommune er tilsynsmyndighed og må nu kontrollere, at Altan.dk ikke opsætter altaner, der i værste fald kan risikere at falde ned,” siger Finn Rudaizky der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Dansk Folkeparti.

Finn Rudaizky har udover forslaget i Teknik- og Miljøudvalget indkaldt Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Enh.) til at svare på en forespørgsel i Borgerrepræsentationen.

”Jeg vil sikre mig, at borgmesteren tager denne sag alvorligt og overfor en samlet Borgerrepræsentation redegør ikke kun for den konkrete sag men for, hvordan hun og forvaltningen vil håndtere hele problematikken om altaners sikkerhed i København,” siger Finn Rudaizky.