Dansk Folkeparti: Straffen for hash-smugling skal firedobles

Peter Skaarup

Kronik: Strengere straf for hash-smugling – meget strengere!

Af Peter Skaarup, gruppeformand for Dansk Folkeparti

Hvis vi skal bandekriminaliteten til livs, skal vi have strafferammen for hash-smugling markant op. En firedobling af straffen for at smugle hash ind i landet og sælge det videre, vil være på sin plads. Samtidig skal vi forbedre toldindsatsen – og det er her grænsekontrollen kommer ind i billedet. Den skal også skærpes. For når risikoen er lille og fortjenesten stor, vil visse typer altid forsøge sig med lettjente penge. Det skal vi ha’ gjort op med!

Et tilbagevendende forslag til bekæmpelse af den stigende bandekriminalitet er at legalisere hash. Idéen med statskontrollerede salgssteder, hvorfra brugere af hash kan købe det forbudte stof, vil fjerne fortjenesten på hash og dermed ødelægge de kriminelle banders indtjeningsgrundlag og derfor vil bandekriminaliteten forsvinde stille og roligt helt af sig selv. Sådan lyder logikken i forslaget.

Men det er ikke løsningen. Hash er ulovligt af en grund – det er farligt og skadeligt. Særligt for unge mennesker. Og da det især er de unge, der lokkes ind i bandemiljøet med udsigt til en hurtig fortjeneste og dermed respekt i bandemiljøet, skal hash ikke lovliggøres. Det skal tværtimod gøres endnu mindre attraktivt at bevæge sig ind på det kriminelle marked. Og i Dansk Folkeparti tror vi, at hvis straffen for at smugle hash ind i Danmark sættes betragteligt op, kan det skræmme de spirende kriminelle unge fra at gøre forsøget.

Hvis udsigten til fire gange så lang tid i fængslet for at smugle hash som nu – med hvad dertil hører af ubehageligheder og truslen om udvisning af landet hvis man er udenlandsk statsborger – ja, så tror vi, at det er muligt både at få indsmuglingen af det forbudte stof under kontrol, samtidig med at vi får bugt med tilgangen til de kriminelle bander. Vi vil samtidig kæde den forlængede fængselsstraf for smugling af hash sammen med en udvisningsdom for udlændinge allerede første gang politiet antræffer dem i hashmiljøet. Vi vil inddrage deres opholdstilladelse og smide dem ud af landet.

Det er en falsk melodi, at hvis vi bare lovliggør hash, så fjerner vi det lukrative marked for de kriminelle bander og så bliver alt godt i de belastede boligområder i landets større byer. Den holder ikke! For hvad så næste gang de kriminelle bander finder et lukrativt marked..? Hvad skal vi så lovliggøre…? Er det kokain, heroin, amfetamin..? Eller er det menneskesmugling, vi skal acceptere og gå på kompromis med..?

Og det er ikke kun Dansk Folkeparti, der ønsker at Danmark skærper straffen for smugling af hash og anden narkotika. Vores naboer i Sverige og Norge, der begge dømmer væsentlig hårdere end vi gør, ser gerne, at Danmark skærper straffen for strafhash-smugling, fordi Danmark er indgangsporten til vores nabolande og straffer for mildt.

Så det er bare med at komme i gang!

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb