Dansk folkeskole er en kæmpe katastrofe

Den store prestigefyldte reform af folkeskolen fra 2014, der er grundlaget for hverdagen i landets skoler, og som den daværende Thorning-regering udråbte til at være en af sine største sejre, havde vist sig ikke at virke – overhovedet.

Reformen har hverken havde hjulpet på elevernes trivsel eller på det faglige niveau, oplyser Vive – Det Nationale Analyse- og Forskningscenter for Velfærd – til Berlingske.

Trods flere timer i dansk og matematik er der endnu ikke overordnede tegn på, at reformen, som kun er blevet implementeret fuldt ud i under halvdelen af kommunerne, har haft en positiv betydning for elevernes faglige resultater.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil kalder det for ”en kæmpe katastrofe”, at den svageste gruppe ikke bliver løftet, hvilket var et af de primære formål med reformen.

24NYT: Folkeskolelærernes faglighed og elevernes uddannelsesniveau falder konstant med det resultat, at år efter år udklækkes der en ny generation af funktionelle analfabeter. Men ministre, rektorer og organisationsledere forsvarer deres territorium ved at hævde, at alt går rigtig godt.

Så sent som i december 2019 sagde undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at det går ”bedre end nogensinde” med den danske folkeskole.

Men nu, efter kun 6 måneder, har hun skiftet standpunkt og kalder folkeskolen ”en kæmpe katastrofe”. Man har et standpunkt til man får et nyt.

Læs mere om folkeskolens deroute her.