Dansk idioti når den er værst

Nonbinær? Transperson? Bøsse?

De københavnske skolelærere skal ifølge Berlingske på skolebænken for at lære, hvornår man siger hvad til hvem i en tid, hvor både tiltaleform og kønsidentiteter er blevet langt mere end blot ”hun” og ”han”. Lærerne skal med andre ord tage hensyn til, at nogle elever hverken opfatter sig som hankøn eller hunkøn.

Siden 2012 har de såkaldte Normstormere undervist bl.a. københavnske skolebørn i at nedbryde normer og fordomme i forhold til køn og seksualitet. Nu er det så lærernes tur. Lærerne skal i et nyt kommunalt initiativ undervises, så de forstår en verden, hvor den fasttømrede forestilling om, at der findes to køn, er ved at blive nedbrudt. Der er afsat 7,3 mio. kr. til projektet.

Konkret skal skolelærerne klædes på til at tale om kønsidentiteter og seksualitet på en måde, der er inkluderende. Derudover vil der være øvelser, så lærerne kan komme til at reflektere over det, når en elev ikke passer ind i de traditionelle kønskategorier.

24NYT: Det er helt ude i hampen, at underviserne i dette land skal bruge deres dyrebare tid på at deltage i krænkelseskurser, ændre formuleringer, undervisningsmetoder, morgensange mv. eller i værste instans lægge censur på sig selv for at imødekomme mindretallets urimelige krav om politisk korrekthed.

Det er helt i orden, at der findes transpersoner og andre minoritetsgrupper, og at de skal behandles ordentligt og respektfuldt. Men det er helt absurd, at alle danskere skal tvinges til eksistentielle overvejelser om kønsidentitet, blot fordi en lille gruppe skal føle sig bedre tilpas. Og derfor er Københavns Kommunes kursus i kønsidentiteter udtryk for dansk idioti, når den er værst.