KLIMA: Dansk klimapolitik bygger ikke på klimaforskning

Der er megen entusiasme i kampen for at reducere udslippet af klimagasser, men når politikerne overvejer tiltag med henblik på at forbedre klimaet, inddrager de ikke den eksisterende viden fra det naturvidenskabelige felt, samfundsvidenskaben og økonomien, skriver prof. Peter Nedergaard i Berlingske.

Dermed anvender Danmark store samfundsressourcer på noget, der på overfladen ser klimavenligt ud, men som reelt baseret på klimaforskning er virkningsløs og skadeligt for klimaet.

Et eksempel på, hvordan dilettantisk klimapolitik har skadet klimaet, er udfasning af kul til fordel for massiv import af træ i dansk energiforsyning. Det har markant øget udledningen af klimagasser, men ser godt ud på papiret, fordi skovning af træ ikke tæller med som en belastning på det danske klimaregnskab.

Erstatningen af kul med importeret træ kan se ud som et ”grønt” tiltag, men ved et nærmere eftersyn baseret på klimaforskning er der tale om et tiltag, der er sortere end sort og skader klimaet endnu mere.