Dansk skattesystem undergraver retssikkerheden

Det er forkasteligt for et demokrati at have et skattesystem, hvor de færreste kan finde ud af at regne deres skat ud. Det er dobbelt forkasteligt at have et skattesystem, hvor de indviklede bidrag og fradrag er fuldstændig overflødige. Det skriver Berlingske.

Alle steder i skattesystemet er der behov for langt mere enkle og gennemskuelige regler. Inden for kapitalbeskatningen tales der om kompleksitetsmatricen, fordi investorerne møder et utal af kombinationer af beløbsgrænser, skattesatser og investeringstyper. Hvorfor investere i aktier eller nye virksomheder, hvis det er så indviklet?

Ude i virksomhederne er et af modeordene ”præventiv retsusikkerhed”. Det dækker over, at SKAT på forhånd nødigt svarer på, hvordan de fortolker forskellige skattelove. Logikken er, at virksomhederne opfører sig bedre, hvis der er usikkerhed om reglerne.

Men hvad med retssikkerheden?

Kommentarer