Danske forældre ikke modstandere af mobiler i skolerne

I Frankrig har man netop lavet et forbud mod mobiltelefoner i skolerne. En ny analyse, som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige Forsikring, viser, at holdningen til børn og mobiltelefoner blandt danske forældre er meget nuanceret. Analysen viser også, at børn helt ned til femårs-alderen får mobiltelefoner, og at Pokemon Go blev en meget dyr fornøjelse for forsikringsselskaberne.

Først og fremmest viser analysen, at 62 % af de yngste hjemmeboende børn har mobiltelefon med i skolen. Der er dog meget delte holdninger til, hvad børn bør bruge mobilerne til i skoletiden.

41 % af de adspurgte mener, at det er ok at have mobilen med i undervisningen – men kun hvis den bruges til noget fagligt. 24 % svarer, at det ikke er ok i løbet af skoledagen, men omvendt siger de også, at de ikke vil fratage børnene telefonen. 30 % mener derimod, at telefonen bør lægges i et aflåst skab i løbet af skoledagen.

”Det er tydeligt for enhver, der arbejder med forsikring, at mobilerne bliver dyrere og ejerne bliver yngre. Generelt kan vi se på vores skadestatistikker, at mobiltelefoner og børn fylder meget. Ikke fordi der er flere skader fra år til år, men telefonerne, som både børn og voksne har, koster hurtigt mere end 6000 kroner stykket. Når forældrene samtidig giver børn lov til at tage de dyre smartphones med i skole, taler vi om en ny risiko og en type skader, vi ikke har set i det omfang før,” siger skadedirektør hos Gjensidige Forsikring, Henrik Sagild.

Ifølge Gjensidiges egne tal blev en mobiltelefon i slutningen af 2014 i gennemsnit forsikret for 2811 kr. mens den i august 2018 i gennemsnit er blevet forsikret for mere end det dobbelte, 6198 kr.

Børn helt ned til fem år får mobiltelefoner

Analysen afdækker også, at nogle børn får deres første mobiltelefon allerede, når de er fem år. Det mest normale er dog, at børnene skal være fyldt 10 år, inden de får deres første mobiltelefon. Nogenlunde samme tendens gør sig gældende, når forældrene bliver spurgt, hvornår børnene må tage mobilen med i skolen. Her mener 29 %, at 10 år er den rette alder, mens hele 32 % af de adspurgte svarer, at alt i mellem 5 år 9 år er ok som skæringsdato.

“Min oplevelse er, at denne type forsikringer er et marked i stor vækst. Pludselig er det blevet normen, at børn, der nærmest ikke kan binde deres egen snørebånd endnu, render rundt med ekstremt dyrt og følsomt lejetøj – og når forældre for gud ved hvilken gang skal skifte glasset ud på en iPhone, bliver det helt naturligt for børnefamilierne at tænke i nye baner, når det gælder forsikring,” siger Henrik Sagild.

Pokemon Go var dyr for forsikringsselskaberne

En af de dyreste perioder for forsikringsselskaberne var da Pokemon Go bølgen var på sit højeste.

“Pokemon Go blev en dyr dille for forsikringsselskaberne. Mange børn og voksne gik rundt i byer og naturen med skyklapper på og ledte efter små elektroniske væsener – og samme kvartal blev det dyreste for os nogensinde målt på antallet af smadrede mobiltelefoner,” siger Henrik Sagild.

Analyse fra Kantar Gallup foretaget i 2018 blant 1510 danskere over 18 år.

Hvor gammel skal dit barn være når det får sin første mobiltelefon?

0-1 år 1%
2 år 0%
3 år 0%
4 år 0%
5 år 1%
6 år 6%
7 år 6%
8 år 18%
9 år 9%
10 år 32%
11 år 2%
12 år 6%
13 år 1%
14 år 1%
15 år 0%
16 år eller ældre 0%
Ved ikke 17%

Hvad er efter din mening passende brug af mobiltelefon i skolen for børn på dit barns alder?

Ok i frikvarterer 38%
Altid ok i løbet af undervisningen 0%
Kun ok i løbet af undervisningen, hvis forældre eller lignende skal i kontakt med dem 3%
Kun ok i løbet af undervisningen, hvis den bruges til noget fagligt 41%
Ikke ok i løbet af skoledagen, men barnet kan beholde telefonen 24%
Ikke ok i løbet af skoledagen, telefonen bør lægges i aflåst skab 30%
Andet, notér: 6%
Ved ikke 1%