Danske studerende dumper i basal matematik

Rundt regnet 2.000 førsteårsstuderende på Copenhagen Business School dumper matematisk screening en uge efter studiestart, skriver Berlingske.

De studerende evner ikke matematik og føler sig svigtet af gymnasiet, når det kommer til matematikundervisning. ”Der er sket et skred”, mener matematiklærerne.

De studerende på CBS dumper i basal matematik til trods for Gymnasiereformen i 2017, der ellers skulle styrke elevernes matematiske evner i gymnasiet.

Faktisk dumper så mange, at næsten hele årgange må tage supplerende kurser i matematik for at kunne følge med i undervisningen.