Danskere på boligjagt trodsede maj-hede

©2017 Palle Peter Skov

Flere på boligfremvisninger i maj: Huse tager elevatoren op – lejligheder trappen ned. Det seneste år er antallet af husfremvisninger steget med 2,5 % mens fremvisninger af ejerlejligheder er faldet med 0,7 %.

  • homes fremvisningsindeks, der måler danskernes interesse for at købe bolig, viser, at antallet af fremviste huse steg 1,9 procent fra april til maj (sæsonkorrigeret), når man måler som et tremåneders glidende gennemsnit.
  • Fremvisninger af ejerlejligheder steg 0,1 procent i samme periode.
  • Over det seneste år er antallet af husfremvisninger steget med 2,5 procent, mens fremvisninger af ejerlejligheder er faldet med 0,7 procent.
  • Interessen for at se på bolig ligger fortsat på et højt niveau historisk set.
    Kilde: Danske Bank/Home

(se mere i vedhæftede pdf og kommentar herunder)

Ifølge homes fremvisningsindeks, som normalt er en pålidelig indikator for den fremtidige handelsaktivitet på boligmarkedet, steg antallet af fremviste huse 1,9 procent fra april til maj (sæsonkorrigeret) – når man måler udviklingen som et tremåneders glidende gennemsnit.

LÆS OGSÅ:  Danskerne tager på teltferie som aldrig før

Målt på samme vis var antallet af fremviste lejligheder omtrent uændret i maj. I forhold til for tre måneder siden, er der tale om en faldende tendens for både huse og lejligheder. Antallet af fremvisninger af huse er faldet 2,8 procent, mens de er faldet 6,7 procent på lejligheder.

Antallet af fremviste huse er til gengæld steget med 2,5 procent i forhold til for et år siden, mens antallet af fremviste lejligheder er faldet med 0,7 procent.

Set i et historisk perspektiv ligger interessen for at se på bolig fortsat på et højt niveau.

Kommentar fra Home, senior kommunikationskonsulent Michael Dalsager:

“Selv om interessen for at se på bolig fortsat er på et højt niveau, så er handelsaktiviteten i 2018 gået ned for lejligheder og op for huse. Det er også det billede, der ses i fremvisningsindeks. Tallene viser, at der er udsigt til, at hussalget tager elevatoren yderligere op de kommende måneder, mens lejlighedsalget allerede har taget trappen ned – sådan billedligt talt.

LÆS OGSÅ:  Hver femte dansker vil forbyde mobiltelefonen i trafikken

Også tilbage i 00’erne så vi, at hussalget lå relativt højt og stabilt, mens lejlighedssalget mistede fart.”


FAKTA om home Fremvisningsindeks
homes fremvisningsindeks for huse og ejerlejligheder har historisk set været gode ledende indikatorer for udviklingen i handelsaktiviteten, idet der er en vis forsinkelse, fra folk begynder deres boligjagt, til de rent faktisk køber en bolig. Denne forsinkelse er typisk på et par måneder.

En stigning i antallet af fremvisninger på 1 procent betyder således typisk en stigning i antallet af handler på 1 procent en til to måneder efter. Udviklingen i antallet af fremviste lejligheder har dog været noget afkoblet fra udviklingen i antallet af faktiske handler gennem nogen tid. Der går færre fremvisninger på et salg. En udvikling der formentlig skal ses i lyset af, hvor hurtigt det har gået på ejerlejlighedsmarkedet.

LÆS OGSÅ:  Rekordår i vente for overnatninger i naturen

Med homes fremvisningsindeks får man et godt indtryk af den aktuelle temperatur på boligmarkedet, da fremvisningsindekset indikerer, om boligsalget vil være stigende eller faldende i de kommende måneder. Det er relevant, da boligefterspørgslen er væsentlig for prisdannelsen på boligmarkedet på kort sigt.

Hvis der er større efterspørgsel på boliger, så presser det alt andet lige priserne op. Yderligere har fremvisningsindekset den fordel, at antallet af fremvisninger hurtigt kan opgøres, mens registreringen af det faktiske salg tager lidt længere tid.
Kilde: Danske Bank/Home

Kommentarer