Danskerne betaler for fejlslagen svensk indvandringspolitik

Tirsdag begyndte politiet på den grænsekontrol mod Sverige, som regeringen har besluttet at indføre. Grænsekontrollen mod Sverige og det tilhørende Center for Politisamarbejde og Kriminalitetsbekæmpelse i Øresundsregionen koster 100 mio. kr.

Udgifterne til de seks måneders midlertidige grænsekontrol mod Sverige forventes at udgøre cirka 35 mio. kr. Det nye Center for Politisamarbejde og Kriminalitetsbekæmpelse i Øresundsregionen – også kaldet Joint Analysis Team – og styrket samarbejde med svensk politi forventes at koste cirka 65 mio. kr.

Grænsekontrollen mod Sverige skal blandt andet imødegå truslen fra grænseoverskridende kriminalitet og terror, lyder det.

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener ikke, at grænsekontrollen mod Sverige skal være permanent. ”Hvis ikke der er nogen trussel eller vandrende kriminalitet, så er der ikke behov længere. Det er ikke en permanent løsning”.

24NYT: Prisen for grænsekontrollen, som løber de næste seks måneder, er 100 mio. kr. – svarende til 200 mio. kr. på årsbasis.

”Grænseoverskridende kriminalitet og terror” er statsministerens omskrivning for ”muslimsk kriminalitet og terror”. Havde Sverige ikke et muslimsk problem, ville grænsekontrollen mod Sverige være overflødig, eftersom det ikke er etniske svenskere, der udgør en trussel, men muslimerne.

Den svenske ”åbne armes” politik vil altså betyde en ekstraudgift for danskerne på 200 mio. kr. om året. Efter al sandsynlighed i mange år fremover, fordi det muslimske problem i Sverige forsvinder ikke om 6 måneder. Det er der ingen, der tror på – kun Mette F.