Danskerne er ikke længere herre i eget hus

Socialdemokraterne i Borgerrepræsentationen har svigtet beboerne i Sigynsgade, mener Dansk Folkeparti. Beboere har i årevis klaget over utryghed på grund af en gruppe muslimske unges chikane og larm. Det skriver Berlingske.

Der er brugt millioner af kroner på den sociale og kriminalpræventive indsats ”Sikker By” i Københavns Kommune, siden Frank Jensen blev overborgmester. Men man må bare konstatere, at resultatet langtfra er godt nok. Socialdemokratiet og venstrefløjen vil ikke tage de nødvendige redskaber i brug.

Dansk Folkeparti mener, at politiet skal mere på banen, hvis problemerne skal løses. Carl Christian Ebbesen, som er gruppeformand for DF i Borgerrepræsentationen, nævner New York i USA som et eksempel på en by, der har fået gjort op med kriminalitet og utryghed ved, at alle lovovertrædelser – selv de mindste – blev sanktioneret. ”Selv den mindste kriminalitet accepterede man ikke. Og i løbet af en kort årrække havde man fået ændret kulturen i byen”.

24NYT: Ifølge kulturstudier er det danske samfund det mest feminine samfund i verden set i en international sammenligning. Siden begyndelsen af 1970’erne er de maskuline værdier i Danmark blevet helt udraderet og samfundet fungerer på feminine præmisser. Nutidens danske mand er et skvat, som ganske enkelt ikke er kodet til at tackle muslimsk machokultur.

Statens magt tør ikke blive hård over for den muslimske vold, for det ligger ikke i det danske DNA at være hård. Danskerne har det med at søge konsensus, gøre indrømmelser, finde kompromisser og undgå konflikter. Vi kryber i flyverskjul, så snart andre kommer med deres kultur og udfordrer den danske.

I en konfliktsituation bøjer vi nakken eller vender os bort. Vi vil hellere bortforklare eller ignorere aggressiv adfærd end gå til modangreb, fordi vi har en kulturelt baseret tillid til det gode i mennesket. Vi tror, at alle inderst inde er som vi, og at alt derfor nok skal ordne sig.

I islam ses konfliktskyhed, tolerance og passivitet derimod som svaghed og underkastelse. Tolerance mod anderledestænkende er et fremmedord. I den muslimske machokultur findes forhandlinger eller kompromisser ikke. Forvent derfor, at problemerne med de muslimske gadebøller i Københavns Kommune vil fortsætte.