Danskerne har et af verdens højeste CO2-aftryk

Politikerne og medierne gentager, at Danmark har den grønne førertrøje, er et grønt foregangsland, er verdens bedste til det med energi og står kun for 0,1 pct. af det globale CO2-udslip. Men i virkeligheden har vi hver for sig et af de højeste CO2-aftryk i verden. Det skriver Berlingske.

I internationale opgørelser over landes CO2-udledninger anvender man udelukkende tal for den udledning, der finder sted inden for det enkelte lands grænser – den nationale udledning. Det er dermed det udledningstal, som danske myndigheder indberetter til eksempelvis FN’s klimakonvention og dermed til Paris-aftalen.

Det nationale udledningstal giver imidlertid ikke et retvisende billede af en befolknings udledninger. Vi har næsten ingen tung og energihungrende industri herhjemme. Men vi er rige og importerer enorme mængder forbrugsgoder og lignende fra fabrikker i udlandet – biler, vaskemaskiner, tøj, foder, fødevarer, tingel-tangel o. lign.

Klimaaftrykket herfra tæller imidlertid ikke med i vores nationale CO2-regnskab. Det tæller i stedet med i producentlandenes regnskab.

Virkeligheden er, at danskerne hver for sig har et af de højeste CO2-aftryk i verden. Pr. indbygger ligger vi helt i front, hvad angår at skabe problemer.

OBS: Læs og del gerne nyheden fra din Facebook-profil, fordi Danmarks Radio har fået Facebook til at lukke 24NYT’s profil.