Danskerne ligger som de har redt

Unge antivestlige, veluddannede muslimer fungerer som talerør for alle muslimske minoriteter i stedet for at blive en del af det frie, ligestillede og sekulære danske demokrati, skriver Karen West, formand, Dansk Ligestilling og medlem (LA), i Berlingske.

”Forklaringen skal findes i hele integrationsindustrien, der i alle år og stadig ansætter folk fra de muslimske minoriteter. Kommunale og statslige institutioner mener, at det er godt, at det er minoriteterne selv, der står for at integrere muslimske børn og unge ind i demokratiet.

Man ansatte muslimske pædagoger, folkeskolelærere og gymnasielærere til at opdrage og undervise muslimske børn, som fik lov til at udvikle deres religiøse identitet og islamisk verdenssyn.

De forskellige regeringer, kommuner og miljøer svigtede, når landet modtog flygtninge og familiesammenførte, fordi man undlod at forlange assimilation, men alene målte integration ud fra arbejde og sprog. Vi står i dag med nogle unge, der aldrig lærte den demokratiske dannelse, aldrig blev demokrater og nu åbent vender sig imod vores hårdt tilkæmpede liberale demokrati”.