Danskerne ser indvandring som en trussel

Halvdelen af danskerne er bekymrede for indvandring og ser indvandring som en trussel. Bekymringen er steget markant siden 2011 og er i dag lige så høj som i det tidligere rekordår 1990. Det viser en undersøgelse, Mandag Morgen har lavet i samarbejde med professor Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet.

Undersøgelsen er lavet gennem 30 år. Forskere har stillet vælgerne det samme spørgsmål: Hvor enig elle uenig er du i synspunktet: Indvandringen truer vores nationale egenart.

Aldrig tidligere har en større andel erklæret sig enig. 27 pct. ønsker en endnu strammere udlændinge- og asylpolitik. 33 pct. mener, at stramningerne er passende. 28 pct. mener, at stramningerne er gået for vidt.

Unge vælgere har et klart mere positivt syn på udlændinge og indvandring end ældre. Det afspejler ifølge Christian Albrekt Larsen, professor i statskundskab ved Aalborg Universitet, kløften mellem generationerne. ”De ældre er mere optaget af det nationale og det etniske end de unge, der er vokset op i en tid, hvor indvandrere er en naturlig del af hverdagen”, siger han til Mandag Morgen.

Kommentarer