KLIMA: Danskerne vil ikke betale for at løse klimakrisen

Af en ny og repræsentativ rundspørge, som analyseinstituttet Gallup har foretaget for Berlingske, fremgår, at kun under halvdelen af danskerne vil betale mere i skat for at løse klimakrisen.

Her svarer 44 pct. af de adspurgte, at de er villige til at betale mere i skat for at løse klimaproblemerne, mens 46 pct. ikke er klar til, at skatten skal hæves.

Det er særligt vælgerne i rød blok (67 pct.), der er klar til at betale mere i skat for klimaet skyld, mens blot 24 pct. af de borgerlige vælgere er med på ideen.

Splittelsen blandt danskerne betyder ifølge Rune Stubager, der er valgforsker ved Aarhus Universitet, at spørgsmålet om skatteregningen er dér, hvor konfliktpotentialet i forhandlingerne om regeringens kommende klimalov er størst. ”Der er mange danskere, der er enige i de flotte overordnede målsætninger. Men en god del vil sige, at de er enige, men det må ikke koste noget, og så kan det blive svært”, siger han.

24NYT: Mange vælgere vil følge nøje med i, om deres arbejdspladser og leveomkostninger vil komme under pres, når de smukke grønne slogans skal forvandles til konkret politik, afgifter og regler.

Når de højstemte klimamålsætninger skal omsættes til praktisk handling, kan det udløse en benhård kamp, som vil grave nye grøfter i befolkningen og mellem myndigheder og danskere.

Når klimaplanerne bliver konkrete, begynder balladen. Det er ikke mindst det velkendte not in my backyard-princip, der gør sig gældende. Altså: Naturligvis skal vi have vindmøller og grøn strøm. Men det skal ikke foregå i min baghave.