De borgerlige hvidvasker deres medansvar og svigt

Flere borgerlige debattører har på det seneste forsøgt sig med at hvidvaske det medansvar, som de borgerlige partier har haft for de mange politiske fejl og svigt de seneste 40-50 år. I dagens Jyllands-Posten skriver den borgerlige debattør Mikael Jalving således, at det er de røde, der ”står bag en perlerække af politiske fejltagelser og manglende dømmekraft i løbet af den seneste generation”. Ifølge Jalving har de røde smadret folkeskolen, læreruddannelsen, ungdomsuddannelserne og universiteterne, indført pseudoarbejde i det offentlige, decimeret forsvaret og ladet hånt om energiforsyningssikkerhed, der måtte vige for klimakampen, vindmøller og solceller. Og derfor bør det være det borgerlige mål at udbedre den skade, som de røde har forvoldt.

Jalving er dog ikke den eneste borgerlige debattør, der giver venstrefløjen skylden for Danmarks krise. I marts 2022 gav Liberal Alliances Henrik Dahl således Enhedslisten og Frie Grønne (det sidstnævnte parti blev stiftet i 2020) skylden for den politik, som de skiftende danske regeringer, både de røde og de blå, havde ført gennem årene. Ifølge Dahl er Enhedslisten og Frie Grønne ansvarlige for forsvarets forfald, manglende danske bidrag til NATO, energikrisen, den muslimske masseindvandring, uddannelsessystemet, socialforsorg – listen over de rødes påståede unoder er megalang.

Har Kaare Dybvad og Socialdemokratiet egentligt nogensinde undskyldt for den udlændingelov, der medførte, at knapt en halv million mennesker af mellemøstlig herkomst i dag er at finde i Danmark”, spurgte den tidligere Venstre-minister, Søren Pind, i et debatindlæg i Berlingske i juli 2021.

Og i en kommentar til regeringens planer om tvangsfordeling af gymnasieelever, som Berlingske bragte i juni 2021, skrev Rasmus Jarlov fra De Konservative, at ”de unge skal betale prisen og bruges til at løse de integrationsproblemer, som Socialdemokratiet og venstrefløjen er skyld i, fordi de i så mange år har ført en hovedløs indvandringspolitik”.

Der er således på den ”borgerlige” fløj gået sport i at hvidvaske de borgerliges medansvar for den dybe krise, som Danmark befinder sig i. Men rå fakta tegner et helt andet billede.

De blå regeringer har nemlig aktivt medvirket til, at Danmark har et uddannelsessystem, hvor alt for mange ukvalificerede optages på universiteterne, fordi for mange ukvalificerede kommer i gymnasiet. Og det skyldes igen, at undervisningsniveauet er for lavt i folkeskolen.

Blandt de borgerlige partier er der konsensus om, at kun det offentlige kan varetage sundhedsydelser på forsvarlig vis. Alle de blå regeringer har derfor drevet den offentlige sundhedssektor som en socialistisk monopol-økonomi med det resultat, at det offentlige sundhedsvæsen er ved at krakelere. 2,3 mio. danskere har allerede tegnet en privat sundhedsforsikring, fordi de ikke længere har tillid til det offentlige sundhedsvæsen.

Den offentlige plejesektor bliver ved med at levere skandaler om forråelse og umenneskelig behandling af ældre. Den offentlige ældrepleje, som de borgerlige har været med til at opbygge, er en skamplet på den danske velfærdsstat, fordi den ikke evner at sikre danskerne en værdig alderdom.

Danmark har igennem årtier kørt og fortsat kører på frihjul på NATO’s bekostning og lader USA betale regningen. Det er i høj grad de blå partiers svigt, der er årsagen til, at det danske forsvar er i forfald, og at Danmark ikke lever op til sine forpligtelser i NATO.

Det danske skattetryk er ikke venstrefløjens værk. Siden 1968 har blå regeringer, som ellers postulerer at gå ind for skattelettelser, i gennemsnit øget skatter og offentlige udgifter mere end de røde.

Energikrisen er ikke resultatet af venstrefløjens energipolitik. Det er den grønne omstilling, som Folketingets partier, ikke mindst de borgerlige, har forceret og fortsat forcerer ud over al fornuft, der har bragt Danmark i et afhængighedsforhold til Ruslands gas. Med både de røde og blå politikeres landsskadelige forvaltning af Danmarks energiforsyning er der således lagt op til, at Danmark i mange år fremover vil slås med meget høje priser på gas, olie og el.

Det er i høj grad de borgerliges skyld, at Danmark er blevet oversvømmet af migranter fra Mellemøsten og Afrika. Verdens mest liberale udlændingelov, som blev startskuddet til miseren, blev fremført i 1982 af den borgerlige regering under Poul Schlüter (Firkløverregeringen C, V, CD og KF). Da Udlændingeloven af 1983 blev vedtaget af Folketinget, stemte 155 medlemmer for, herunder alle borgerlige, mens kun Fremskridtspartiets 12 medlemmer stemte imod. Modstanden mod udlændingeloven blev af alle danske politikere, herunder de borgerlige, opfattet som racisme, mens man har afvist den legitime bekymring for, hvad en ukontrolleret indvandring kunne få af følger i det danske samfund. Det var også den borgerlige VLAK-regering, der sørgede for, at antallet af muslimer i Danmark steg fra ca. 264.000 i 2015 til ca. 320.000 i 2019.

Det var Venstres Anders Fogh Rasmussen, og ikke venstrefløjen, som i 2001 opgav minimalstaten og gik til valg på etableringen af en socialdemokratisk formynderstat. De borgerlige var efterfølgende med til at erstatte det protestantiske pligtsamfund, der fremmede hårdt og omhyggeligt arbejde som en dyd, med en gennemsocialiseret velfærdsstat med syg arbejdsmoral, syg arbejdskultur og et sygt forhold til andre menneskers penge.

De borgerlige partiers svigt kulminerede som bekendt under sidste valgkamp, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen i sit frieri til Socialdemokratiet frejdigt erklærede, at hele det fremtidige råderum i dansk økonomi skulle anvendes til udbygning af det socialdemokratiske velfærdssamfund.

Hvorom alting er: De borgerlige er forelsket i socialdemokratismen og velfærdsstaten på lig fod med de røde, og når de har magten, fører de den samme politik som de røde – plus/minus et par procent. Og hver gang de borgerlige har haft regeringsmagten, er Danmark blevet mere socialistisk, mere reguleret, mere beskattet, mere kollektiviseret og mere umyndiggjort. At påstå noget andet er at stikke folk blår i øjnene.

André Rossmann