De virkelige skurke slap fri

Det var let at bytte rundt på nogle numre og oprette fiktive projekter for at sikre, at tilskudsmidler, der ellers skulle være gået til samfundets svageste, endte i egen lomme”, har den bedrageri-sigtede Britta Nielsen sagt i retten.

24NYT: I Britta-sagen, hvor offentlige midler i den grad er blevet misforvaltet, er der mange, der spørger sig selv, hvordan det kan lade sig gøre, at så mange penge kan forsvinde, uden at det bliver opdaget – noget før.

Lovgivning og god skik for forretningsførelse – både i private og offentlige virksomheder – tilsiger jo, at der bør være interne kontrolmekanismer, der sikrer, at økonomiske transaktioner sker på et gyldigt grundlag. Det indebærer, at transaktioner skal godkendes af andre end dem, som har initieret eller registreret dem, og at samme person ikke både kan initiere udbetalinger og dernæst godkende selve udbetalingen i banken.

Britta-skandalen skyldes fraværet af helt grundlæggende og almindeligt kendte interne ledelseskontroller, procedurer samt overvågning i Socialstyrelsen, som den daværende socialminister Mai Mercado og hendes departementschef Jens Strunge Bonde har haft det overordnede ansvar for.

Det er ganske vist ikke muligt med interne kontroller at beskytte sig 100 pct. imod misbrug af midler. Men man kan gøre meget i kontrolmiljøet for at minimere risikoen.

I Britta-skandalen har kontrolmiljøet og ledelsesovervågningen i Socialstyrelsen ifølge de offentliggjorte rapporter ikke engang været på et minimumsniveau af, hvad man kan forvente af en helt almindelig dansk virksomhed, hvad enten privat eller offentlig.

Mens medierne og folkedomstolen har kastet sig over Britta Nielsen, har skandalen i Socialstyrelsen hverken fået personalemæssige eller strafferetlige konsekvenser for de egentlige skurke, den daværende socialminister Mai Mercado og hendes departementschef Jens Strunge Bonde, selv om de 117 mio. kr. blev stjålet på deres vagt.

De fortsætter deres karriere.

Den inkompetente Mercado sidder i dag i Folketinget som Det Konservative Folkepartis grundlovs- og undervisningsordfører. Hun er ikke blevet stillet til ansvar for det mangelfulde kontrolmiljø i Socialstyrelsen.

Den inkompetente Jens Strunge Bonde er blevet tilbudt et job som kommitteret i Finansministeriet. I Danmark flyttes topembedsmænd, som må gå af som følge af skandalesager, typisk til et nyt velbetalt lederjob i centraladministrationen. De bliver ikke stillet til ansvar.

Sagde nogen bananrepublik?