Nej, borgerbevæbning skaber IKKE amerikanske tilstande! (DEBAT)

Debatindlæg på 24NYT er alene udtryk for forfatterens holdning.

Derfor skaber det ikke “amerikanske tilstande”, hvis lovlydige danskere får lov at bære skydevåben til selvforsvar, forklarer Nicolai Sennels.

Foto: Nicolai Sennels, psykolog, forfatter og medlem af Dansk Folkeparti.

Kommentar af Nicolai Sennels, psykolog og medlem af Dansk Folkeparti

Jeg er ikke i tvivl om, at kriminelle er glade for den strenge danske våbenlov. Det gør deres arbejde meget lettere, når deres ofre ikke kan forsvare sig.

Faktisk vil jeg mene, at fordelene ved at tillade vandelsgodkendte, våbenuddannede danskere at bære skydevåben til selvforsvar klart opvejer eventuelle ulemper.

Tilladelse af skydevåben til selvforsvar vil ligestille kvinder og mænd, når det gælder fysisk magt. Det vil afskrække forbryderne (i USA vurderes det, at der afværges op mod ti gange så mange forbrydelser,som der begås med skydevåben, fordi civile kan bevæbne sig). Det vil også øge samfundets beredskab overfor terror og farlig kriminalitet betragteligt, og helt gratis. Tænk bare på, hvor mange liv der kunne være reddet, hvis et par stykker på BataclanUtøyaCharlie Hebdo, i Orlando eller Mumbay, havde været bevæbnet.

Desuden vil retten til effektivt selvforsvar betyde, at staten kan indstille en stor del af sin klamme masseovervågning “i sikkerhedens navn” – fordi borgerne selv kan beskytte sig.

En udbredt løgn

Der er mange gode grunde til at tillade skydevåben til selvforsvar. Alligevel afviser mange det, fordi de tror, at det vil skabe “amerikanske tilstande”. Intet kunne være fjernere fra sandheden.

Den udbredte løgn om, at våbenvold i USA skyldes den hævdvundne ret til væbnet selvforsvar, dækker over en ubekvem sandhed.

Den kigger vi på længere nede. Først lidt nyttig statistik:

Forhindrer millioner af forbrydelser

Daværende præsident Barack Obama beordrede i 2012 større belysning af skydevåben i USA.

Her kom det frem, at op mod tre millioner forbrydelser i USA forhindres årligt, fordi civile må bevæbne sig. I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt, at offeret blot viser sin pistol og dermed afskrækker angriberen. Andre gange skal der trykkes på aftrækkeren. I 2018 blev der i USA registreret 1888 tilfælde, hvor en angriber blev dræbt eller såret af et bevæbnet offer.

LÆS OGSÅ:  Seksuelle overgreb mod en 16-årig, hypnosevoldtægt m.m. – nu er han dømt.

Sammenlignet begås der i USA omkring 300.000 forbrydelser med skydevåben årligt. Der forhindres altså årligt langt flere forbrydelser, end der begås, med skydevåben i USA.

En opgørelse fra Independence Institute konkluderer, at “skydevåben bruges over en halv million gange årligt til at skræmme hjemmerøvere og indbrudstyve væk. For det meste flygter tyven såsnart han opdager, at offeret er bevæbnet, og intet skud bliver affyret.”

Ingen sammenhæng

Antallet af skydevåben i USA er støt stigende, mens antallet af personer, der såres eller dræbes af skydevåben, er faldende.

Der ses heller ingen sammenhæng mellem andelen af våbenejere i de forskellige stater, og mord begået med skydevåben.

District of Colombia er det område i USA med flest skydevåbenrelaterede mord (17 dræbte pr. 100.000 indbygger), mens andelen af våbenejere er i den lavere ende (25 procent). I Alaska, hvor skydevåbenrelaterede mord kun er på 3, ejer hele 62 procent af borgerne et skydevåben.

I Idaho er skydevåbenrelaterede mord nede på 0,8 ud af 100.000, men staten ligger tredje højest på listen med flest skydevåbenejere.

Staten Delaware har færrest andel af våbenejere – 5 procent – men den ligger på en 7. plads over stater med højest andel skydevåbenrelaterede mord.

Ingen amerikanske tilstande

Der er altså ikke sammenhæng mellem antallet af skydevåben eller skydevåbenejere og antallet af skydevåbendræbte i USA.

Sådan er det heller ikke i Danmark. Politikerne har gennem det seneste årti strammet våbenloven gentagne gange, men alligevel stiger antallet af skyderier.

Der findes i Danmark over 500.000 lovlige skydevåben, men det har ikke ført til “amerikanske tilstande”. Det har det heller ikke i Tjekkiet, hvor lovlydige borgere, der har taget et omfattende kursus i våbenhåndtering, må gå med pistol på gaden til selvforsvar. Heller ikke i Italien, hvor man har lov at bruge skydevåben til at forsvare sig på ens egen grund.

LÆS OGSÅ:  3-årigt barn kvalt ihjel – moren tiltalt

Med andre ord: Lovlige våben er ikke et problem.

Kulturen, dumme

Hvis ikke det er de mange skydevåben, hvad er det så, der skaber “amerikanske tilstande” i USA?

Jo, det viser sig ved nærmere analyse, at de områder i USA, som er kendetegnet ved høj grad af skydevåbenrelateret kriminalitet, også er kendetegnet ved et højt antal af sorte og latinoer. Der er tilsyneladende noget i disse befolkningsgruppers kultur, som øger risikoen for brug af skydevåben i forbindelse med kriminalitet.

Og det er faktisk også noget, vi ser i Danmark i bestemte indvandrermiljøer. De skydegale bander består ifølge politiet af 98 procent indvandrere, og de skal nok få fat i våben, uanset hvor streng våbenloven er.

Det handler, som med så meget andet, om kulturen, dumme.

“Amerikanske tilstande”

Ønsker man at undgå “amerikanske tilstande” – som vi jo desværre allerede har fået en del af – giver det altså mere mening at kigge på udlændingepolitiken end på våbenloven.

Det siger egentligt sig selv. Det er jo ikke pistolerne, der dræber, ligeså lidt som det er gafler, der gør folk tykke eller alkohol, som er skyld i spritkørsel.

Det er menneskene og den kultur, de er opvokset med, der er afgørende. I nogle kulturer er vold, overspisning eller alkohol mere accepteret end andre.

Forskubber magtbalancen

Politiet kan forebygge og efterforske, men de er meget sjældent i nærheden det øjeblik, hvor forbrydelser begås. Det skyldes selvfølgelig, at de fleste kriminelle er kloge nok til at vente med deres forehavende, indtil ordensmagten er ude af syne. Derfor står almindelige mennesker næsten altid selv med ansvaret for deres sikkerhed her og nu.

LÆS OGSÅ:  Kan du genkende denne bevæbnede røver?

Problemet med strenge våbenlove som den danske er, at den forskubber magtbalancen mellem lovlydige borgere og kriminelle i den forkerte retning. Den gør lovlydige borgere forsvarsløse, mens kriminelle jo i sagens natur er ligeglade med loven og altid vil bevæbne sig, hvis de føler behov for det.

Dem som mener, at danskerne ikke skal have lov til at kunne forsvare sig selv effektivt, bør tale med et voldtægtsoffer eller et offer for hjemmerøveri. Så kan de mærke, hvor umedfølende og grundlæggende forkert det er at fortælle én, som har fået ødelagt sit liv, at “det er bedst, at du ikke har mulighed for at forsvare dig selv”.

Tillad skydevåben til selvforsvar

Politiets ældgamle monopol på våben til selvforsvar er forældet.

Statsborgere over 25 år (først da er mænds hjerne færdigudviklet), der kan vandelsgodkendes på niveau med politibetjente og har bestået samme skydeuddannelse som gadebetjente, bør tillades at bære skydevåben til selvforsvar.

De skal ligesom politiet bestå jævnlige kontrolskydninger, og de skal selv betale for al uddannelse og kontrol. Pistoler og ammunition til selvforsvar bør kun være af typer godkendt af staten, så vi er sikre på, at det er af forsvarlig kvalitet.

Hvis du vil læse mere om, hvorfor det er bedre at lovlydige danske kvinder og mænd kan forsvare sig effektivt end at have et samfund af forsvarsløse ofre og statslig masseovervågning “i sikkerhedens havn”, så læs mere her og her.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)