Den globale temperatur er faldet til 2002-niveau

“Den globale temperatur er faldet til 2002 niveau”.  Det skriver Global Warming Policy Forum.

Nye data bør lægge en dæmper på klimahysteriet. Det globale temperatur gennemsnit faldt i August tilbage til kun at være +0,19 C over gennemsnittet for perioden 1981-2010.

Det betyder, at 2018-gennemsnitstemperaturen indtil nu (YTD) kun er +0,23 C over gennemsnittet for perioden 1981-2010, hvilket bringer gennemsnittet tilbage til omtrent hvor det var i 2002. 

Sommeren er forbi, og Grønlands overflade har nået 510 milliarder tons is over det, der var sidste år – ca. 40% over normal. Grønland fik sidste år lidt mere is, ca. 50% over normal. Sidste år rapporterede Meteorologisk Institut at tilvæksten af is skyldtes, orkanen Nicole. Man kan spekulere over, hvad deres undskyldning vil være i år? (Se The Deplorable Climate Science Blog, 31 August 2018 )

Desuden er den arktiske havis  på vej til at være være tæt på sidste års niveau og over de minima, der blev observeret i 2015 og 2016. – Ron Clutz, videnskabsspørgsmål, 31. august 2018. 

(Klip og oversættelse af Ivan Dybdal, sociolog cand.scient.soc)