Den kommunale mafia gør Danmark fattigere

Den offentlige sektor indkøber hvert år for ca. 380 mia. kr. – et beløb, der svarer til hele 17 pct. af Danmarks bnp, skriver Morten Jung, markedschef, Dansk Erhverv, i Børsen.

Der er imidlertid en række såkaldte konkurrenceegnede opgaver, som det offentlige ikke udbyder i fri konkurrence til det private marked.

Faktisk er det kun ca. hver fjerde konkurrenceegnede opgave, hvor det offentlige giver markedet mulighed for at byde med nye innovative løsninger.

Det offentlige kunne udbyde opgaver i fri konkurrence for omtrent 300 mia. kr. mere, end tilfældet er i dag.

24NYT: Politikere og lobbyister taler med jævne mellemrum om behovet for intelligente offentlige indkøb, men i praksis har det vist sig at være skåltaler.

De nuværende udbudsregler og den offentlige praksis på området udnytter ikke mulighederne optimalt for, at det offentlige indkøb af IT bliver en drivkraft for innovation, effektivisering og besparelser. Grebet rigtigt an kunne udlicitering af offentlige opgaver nemlig give besparelser på op til 40 pct.

Udbudsreglerne og udbrudspraksis hos indkøbere, rådgivere, myndigheder, styrelser og ankenævn har et kortsigtet og snævert fokus på laveste pris i stedet for på langsigtede mål og gevinster for det offentlige og samfundet.

I den offentlige sektor er det kun 25 pct. af opgaverne, der kommer i udbud. Det betyder, at opgaver for ca. 300 mia. kr., som det er muligt at udbyde, håndteres gennem egenproduktion uden at det undersøges, om private leverandører kan udføre opgaven billigere og bedre.

Kommuner og regioner tager i stigende omfang opgaver hjem, som før var udliciteret til private. De senere år har det samlede antal af opgaver, der udsættes for konkurrence fra private, været svagt faldende. Næsten halvdelen af kommunerne har hjemtaget udliciterede opgaver siden 2015, og de begrunder det med, at de kan løse opgaverne bedre og billigere end private.

Årsagen til miseren inden for de offentlige indkøb er ideologisk modstand mod udlicitering samt manglende lyst til at beskære store kommunale områder, der giver kommunaldirektørerne indflydelse og prestige.

De skiftende regeringer har ved flere lejligheder truet med at tvinge det offentlige til at sende flere opgaver i udbud, men i realiteten har ingen i Folketinget interesse i at tage et opgør med den magtfulde mafia, der sidder tungt på det offentlige. Der er ingen stemmer i det.