Den ”lille åbne økonomi” afslører sit sande ansigt

Klagenævnet for Udbud har ifølge Jyllands-Posten stoppet fem regioners udbud om en landsdækkende akutlægehelikopterordning til en værdi af mere end 1,2 mia. kr. efter en klage fra den svenske virksomhed, Babcock SAA, som regionerne sorterede fra i forbindelse med prækvalifikation.

”Region Midtjylland er én gang tidligere blevet dømt for at have brudt udbudsreglerne i samme sag. Alt i regionernes udbudsmateriale var tilrettelagt med henblik på, at den nuværende operatør af lægehelikopterne, Norsk Luftambulanse, skulle vinde opgaven og fortsætte med at flyve fra 2023 på enten en 10-årig uopsigelig kontrakt eller en tidsubegrænset kontrakt, der ikke kan opsiges i 10 år”.

24NYT: I dansk selvforståelse er Danmark en ”lille, åben økonomi”, der elsker frihandel, men det er en myte. I virkeligheden opstiller Danmark utallige protektionistiske barrierer for udenlandske virksomheder. Klagenævnets annullering af regionernes udbud er blot et eksempel herpå, men der er mange andre eksempler: Falcks kampagne mod den hollandske ambulancetjeneste Bios, der endte med dansk konkurs for det lille hollandske ambulanceselskab. Taxa-selskabernes held til at få sendt kørselstjenesten Uber ud af landet med hjælp fra især Dansk Folkeparti, hvorefter priserne strøg i vejret. Fagbevægelsens blokade af flyselskabet Ryanair, som fik det irske lavprisselskab til at lukke baserne i Kastrup og Billund. Tilsviningen af investeringsbanken Goldman Sachs, der leverede kapital til forvandlingen af Dong til Ørsted, som nu er en international gigant inden for grøn energi. Læs mere om dansk protektionisme her, her og her.