Den snigende udbygning af Christiania stjæler et grønt åndehul fra københavnerne

Flere og flere borgere på Christianshavn har bemærket, at der bygges nye huse mellem Christiania og voldgraven. På den måde privatiserer Christiania hele det grønne område. Finn Rudaizky, som repræsenterer Dansk Folkeparti i Borgerrepræsentationen mener, at den udvikling nu må stoppe.

”Det er helt urimeligt, at den almindelige københavner få færre grønne områder til sin rådighed, mens christianitterne bygger luksushuse ud til vandet. Især her under coronaen har byens borgere brug for natur til at koble af i,” siger Finn Rudaizky der nu stiller en række spørgsmål til Enhedslistens borgmester Ninna Hedeager-Olsen om sagen.

”Jeg vil have at vide, om kommunen er opmærksom på den snigende bebyggelse, og hvad den har tænkt sig at gøre ved den. Det nytter ikke noget blot at ignorere en udvikling som er til alvorlig ugunst for København,” mener Finn Rudaizky. Der bor ca. et tusind mennesker på Christiania men over 630.000 borgere i København. ”Det virker derfor grotesk, at så få personer kan råde over endnu mere af det grønne område end oprindeligt tiltænkt. Det er ikke fordi, vi har for mange grønne områder i København i forvejen, understreger Finn Rudaizky.

Hvis kommunen kan anvise forslag til hvordan voldarealerne kan sikres for alle københavnere, er Dansk Folkeparti klar til at stille de relevante forslag herom og bakke dem op. ”Vi tager gerne en hurtig drøftelse med de andre partier for at skabe et flertal for et indgreb, hvis det på nogen som helst måde er muligt, ” siger Finn Rudaizky.