Den største trussel mod Vesten er Vesten selv

Den største trussel mod Vesten i dag, er, at mange i Vesten ikke længere vil kæmpe for rationalitet, humanisme og tolerance, skriver Henrik Dahl i Jyllands-Posten.

”De mest vildfarne iblandt os er begyndt at tro, at rationalitet, humanisme og tolerance er midler til undertrykkelse af ikke-europæere. Og derfor er de begyndt at bekæmpe disse tre ting i den besynderlige tro, at det er en emancipatorisk handling at ødelægge Vestens åndelige grundlag.

De knap så vildfarne tror, at rationalitet, humanisme og tolerance er så stærke begreber, at de ikke har brug for at solidt forsvar. Men det er ikke tilfældet. Al erfaring viser, at de irrationelle, de antihumanistiske og de intolerante ofte har langt mere viljestyrke og langt færre skrupler end mennesker med en vestlig tankegang. Og derfor vil besejre vestligt tænkende mennesker, der ikke forsvarer sig selv resolut.

Det er derfor, vestlig defaitisme og vestlige forsøg på appeasement med ikke-vestlig tænkning er en langt stærkere trussel mod Danmark, end både Islamisk Stat, Al-Qaeda og diverse forvirrede konspirationsteoretikere”.