Der bliver ballade som EU-modstandere vil elske

Når det gælder fælles EU-lovgivning, er der én domstol, der står over de nationale domstole – nemlig den europæiske domstol i Luxembourg. Alle medlemslande har overgivet suverænitet til den domstol i EU-sager, da de blev medlemmer af EU. Det skriver den forhenværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen i Berlingske.

Derfor er det farligt for den europæiske retsorden, at den tyske forfatningsdomstol har afsagt en kendelse, der irettesætter EU-Domstolen. Kunne man forestille sig, at Højesteret i Danmark afsiger en kendelse i en skattesag, hvorefter Vestre Landsret i Viborg siger det stik modsatte?

Hvis det indtryk får lov til at brede sig, at de enkelte landes retsinstanser bare kan blæse på den europæiske domstol og afgive deres egne kendelser imod vedtagelser i EU, bryder samarbejdet sammen.

Uanset, hvad der sker, vil der blive strid og ballade. Der findes rigeligt med EU-skeptikere og modstandere, som elsker at få skyts til at skære i EU’s kompetencer.