Der er en lang kø ved håndvasken

Den tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen, Else Smith, som også tidligere har været chef for den epidemiologiske afdeling på Statens Serum Institut, mener ifølge Berlingske, at det danske beredskab har vist sig at have en række ”huller”.

Myndighederne undervurderede coronavirussens mulige konsekvenser, tog ikke de nødvendige forholdsregler og har lavet fejl på fejl på fejl i det, der er endt som en gigantisk brøler.

For det første havde Danmark fra starten et uafklaret forhold til sin teststrategi.

For det andet havde Danmark en begrænset testkapacitet. Allerede efter få dage løb man ind i en mangel på værnemidler såsom håndsprit, masker, visirer og kitler. Myndighederne har svigtet, når det gælder egenproduktion af værnemidler. Danmark er helt afhængig af Kina og få andre leverandører på dette kritiske område.

For det tredje havde man ikke et samlet nationalt overblik over mængden af værnemidler og testfaciliteter. Først efter coronaudbruddet har man etableret et hasteudviklet IT-system, der gav et samlet overblik. (Dette er tankevækkende i et land, der betragter sig selv som et digitalt foregangsland – 24NYT)

For det fjerde havde man ikke proaktive beredskabsplaner. Først efter den udbredte mangel på værnemidler indledte sundhedsmyndighederne et egentligt samarbejde med erhvervslivet om mulighederne for dansk egenproduktion af værnemidler.

For det femte er den danske pandemiplan ikke målrettet en virus som corona, men fokuserer på influenza.

Myndighederne i Danmark vidste, at der kunne komme en virus, der var mere smitsom end influenza, men det var der ikke plan for. I en årrække har man prioriteret for få ressourcer til epidemi- og pandemiberedskab i forhold til andre områder i sundhedsvæsenet.

Da der er rigtig mange myndigheder i Danmark, der har et ansvar for coronakrisen, opstår der huller mellem stolene, og ingen rigtig føler, at de har ansvaret for lige præcis det hul.

I stedet for at tage et ansvar er de forskellige myndigheder i fuld gang med en blame game. Vi oplever desværre en ret stor kødannelse ved håndvasken.

Kommentarer