Der er meget, danske forskere ikke forstår

En undersøgelse, som ugebrevet Mandag Morgen har gennemført i samarbejde med professor Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet, har vist, at halvdelen af danskerne er bekymrede over indvandringen, og at bekymringen aldrig har været større. Samtidig har undersøgelsen vist, at 28 pct. vil sende muslimske indvandrere ud af landet. Det skriver politisk kommentator, Thomas Larsen, i Berlingske.

Flere danske forskere kan imidlertid ikke forstå, at bekymringen stiger, når kun relativt få asylansøgere kommer hertil, når flere indvandrere kommer i job, og når flere unge med indvandrerbaggrund får en uddannelse, skriver Thomas Larsen.

Når danske forskere negligerer befolkningens bekymring over den muslimske indvandring, er det ganske enkelt udtryk for ideologisk bias og politisk korrekthed. Forskerne er nemlig en del af den kulturradikale elite, som gennem årene konsekvent har undertrykt advarende indvandrerkritiske røster, tilbageholdt politisk ukorrekte informationer om den muslimske indvandring og tabuiseret dens konsekvenser.

I et interview med Berlingske har LA-politikeren Henrik Dahl sagt: ”Da vi lavede parallelsamfundspakken, var der også nogle forskere, som i ramme alvor påstod, at parallelsamfund formentlig ikke fandtes. Det er jo fuldstændig absurd. Der er jo alle mulige øjenvidneskildringer. Der er nogle forskere, som bruger deres forskningsmæssige kvalifikationer til at udviske problemet”, sagde Henrik Dahl og tilføjede: ”Som politiker har jeg ofte den oplevelse, at forskere søger at presse os til konklusioner, der næppe er baseret på den rene forskning, men faktisk politik i forklædning”.

Forskerne mener, at kun relativt få muslimske asylansøgere kommer til Danmark. Virkeligheden er, at i løbet af få årtier er antallet af muslimske indvandrere steget fra ca. 7.000 i 1970’erne til ca. 320.000 i dag. Ifølge det anerkendte Pew Research Center vil 16 pct. af Danmarks befolkning (svarende til ca. 950.000) i 2050 bestå af muslimer.

Forskerne mener, at flere indvandrere kommer i job. Virkeligheden er, at mange mænd, der er kommet i arbejde, er i virksomhedspraktik og ikke i ordinære job. Og mange af dem, der måtte være kommet i ordinære job, bliver fyret så snart Danmark bliver ramt af økonomisk afmatning. Direktøren i DA, Jacob Holbraad, har over for Børsen bekræftet, at stigningen i antallet af mænd i arbejde udelukkende skyldes den økonomiske højkonjunktur. Bundlinjen er hele tiden den samme: Flygtninge og migranter fortsætter med at være en kæmpe økonomisk byrde for det danske samfund. Prisen for indvandring er 36 mia. kr. årligt netto, og vil være det 81 år frem. I alt 2.673 mia. kr.

Forskerne mener, at flere unge med indvandrerbaggrund får en uddannelse. En analyse foretaget af Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Undervisningsministeriet har vist, at ”børn af efterkommere klarer sig dårligere end den forrige generation”. Det fik den tidligere undervisningsminister, Merete Riisager (LA), til at konkludere: ”Analysen viser sammen med al anden viden, vi har, at integrationen er gået i stå, og at vi kører i ring”.

Og i en artikel med overskriften ”Kvindelige efterkommere dropper uddannelse og arbejde, når de er midt i tyverne”, som Berlingske har bragt, har Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede, bekræftet, at ”mange af dem (kvindelige efterkommere – red.) begynder med at uddanne sig, fordi der er status i det, men så bliver de gift og placeret i et hjem, hvorefter man ikke ser dem på arbejdsmarkedet igen”.

Når danske forskere anlægger “en dynamisk fortolkning” af objektive fakta, skyldes det, at forskningsfriheden på danske universiteter er under pres. Inden for de seneste fem år har 7 pct. oplevet pres for at ændre i forskningsresultater. Presset kan komme fra ledelsen eller kolleger på universitetet, eller det kan komme udefra, når forskerne løser opgaver for ministerier, kommuner, virksomheder eller interesseorganisationer.

Det er det danske system med løse ansættelser og fokus på evnen til at skaffe bevillinger fra eksterne aktører, der er skurken. Systemet fremmer ukontroversiel forskning og rummer incitamenter til at farve forskningsresultaterne i en ”politisk korrekt” retning.

André Rossmann

 

 

 

Kommentarer