Der forventes kraftig røg tirsdag

Myndighederne forventer, at der i løbet af tirsdag vil komme kraftig røgudvikling fra branden på Studstrupværket. Røgen ser ud til særligt at ramme området omkring Studstrup, Havhusene og Gl. Løgten Strand, og beboere her med hjertekar- og lungesygdomme anbefales at finde et andet sted at opholde sig, indtil røgen er drevet væk.

 

 

Det er på nuværende tidspunkt sundhedsmyndighedernes vurdering, at røgen ikke udgør en sundhedsrisiko for andre borgere.

Ifølge de seneste prognoser vil der fra omkring middagstid tirsdag være relativ svag vind, og derfor vil koncentrationen af røgen være tykkere, hvilket kan forværre tilstanden hos folk, der fx har astma, KOL eller lignende sygdomme.

Har du pårørende med hjertekar- eller lungesygdomme, der ikke selv kan køre væk fra de pågældende områder, opfordres du til at hente dem. De borgere, der er i risikogruppen og er tilknyttet hjemmeplejen, vil blive kontaktet direkte af kommunen og blive tilbudt et midlertidigt sted at opholde sig.

 

Bliver du generet af røgen, så luk døre og vinduer

Borgere, der ikke har hjerte- eller lungeproblemer, og som generes af røgen, anbefales at søge indenfor og lukke vinduer og døre og slukke for ventilationen.

Hvis det bliver nødvendigt at bede borgerne i et område om at gå indenfor, vil der blive udsendt en beredskabsmeddelelse, og sirenerne i området kan blive aktiveret.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)