Der kan igen bades i Liseleje

Borgere og besøgende kan nu igen gå i vandet ved Liseleje Strand. Nye målinger af badevandet viser nemlig, at vandkvaliteten atter er meget god.

Halsnæs Kommune får sommeren igennem taget rutinemæssige prøver af badevandet ved kommunens strande. I den forbindelse viste en prøve taget ud for Liseleje Strand i sidste uge et forhøjet niveau af bakterietyperne enterokokker samt E.Coli.

På den baggrund frarådede Halsnæs Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed badning i området. Den anbefaling er nu ophævet.

Årsagen til det forhøjede bakterieniveau kan ikke fastslås i det konkrete tilfælde. Normalt er badevandskvaliteten meget god i området, derfor tyder den kortvarige stigning på en forbigående hændelse i form af dyre eller menneskelige efterladenskaber.

På kommunens hjemmeside er det muligt at følge med i badevandskvaliteten for strandene i Halsnæs. Du finder målingerne via linket her.

https://halsnaes.dk/borger/natur/kyst-og-strand/badevand