Derfor søger muslimske migranter til Danmark

At kunne sende penge hjem er et meget vigtigt motiv for flygtninge/migranter til at søge til Europa – og USA, skriver journalisten Frede Vestergaard i Berlingske.

Amerikansk forskning viser, at en meget stor del af somalierne i Danmark sender penge hjem til Somalia eller til familiemedlemmer i flygtningelejre i Kenya, Uganda eller Etiopien. I 2007 sendte somaliere i Danmark således 45 mio. dollar hjem. Det svarer til cirka 20.000 kr. pr. somalier i Danmark i 2007 uanset alder.

En overvældende del af befolkningen i Somalia lever netop af penge, som bliver sendt hjem fra somaliere, der har fået flygtningestatus eller anden form for opholdstilladelse i velstående lande. I Danmark er der i dag cirka 20.000 somaliere nogenlunde ligeligt fordelt mellem flygtninge og efterkommere.

Forskningen viser endvidere, at pengeoverførsler fra Danmark i vidt omfang stammede fra sociale ydelser, eftersom kun 32 pct. af mændene og 22 pct. af kvinderne mellem 30 og 59 år havde indkomst fra arbejdsmarkedet. De sparede altså op af deres kontanthjælp for at kunne sende penge til slægtninge i Somalia. Det var endda sådan, at i de kvartaler, hvor der blev udbetalt børnefamilieydelse, blev der sendt ekstra mange penge hjem til Somalia.

Verdensbanken angav for nogle år siden, at der var overførsler fra Danmark til Libanon på 177 mio. dollar i 2012, hvor kun 39,5 pct. af mændene og 19,8 pct. af kvinderne var i beskæftigelse.

Kommentarer