”Det Danmark vi kender” er fortid

Antallet af afviste asylansøgere, der bliver sendt hjem, var i 2020 på 67. Det er lavere end de seneste år.

Tallet var 94 i 2019 og ca. 200 i 2017–2018. Det skriver Politiken på baggrund af en analyse fra Danmarks Videnscenter for Integration.

Tallene er baseret på hjemsendelser til de største flygtningelande som Syrien, Afghanistan, Eritrea, Somalia, Iran og Irak. Tallene dækker ikke frivillige hjemrejser.

Skiftende regeringer har i årevis ladet, som om de forsøger at løse problemet med hjemsendelser. Senest Socialdemokratiet med sin Hjemrejsestyrelse.

Styrelsen 250 ansatte skal holde “dedikerede” hjemrejsesamtaler med de ca. 9.000 langtidsledige muslimske indvandrere frem for det nugældende krav om blot at informere alle kort om mulighederne.

S-regeringens planer om at lokke de langtidsledige muslimske indvandrere til at forlade Danmark er på forhånd dømt til fiasko, fordi de muslimske migranter ikke har den mindste motivation for at rejse hjem.

Årligt benytter kun 300-500 udlændinge sig af repatrieringsordningen, hvor den danske stat tilbyder en pose penge, for at de går med til at flytte til deres hjemland.

I alt 349 udlændinge rejste i 2020 frivilligt fra Danmark til deres hjemland med økonomisk støtte fra Danmark. Det er 153 færre end i 2019, hvor antallet var det højeste i mange år.

Virkeligheden er, at det i praksis er umuligt for danske myndigheder at sende afviste asylansøgere hjem, fordi det enten er i strid med internationale konventioner eller fordi Danmark mangler hjemsendelsesaftaler med konkrete lande.

I 2018 har Danmark kun hjemsendt 576 afviste asylansøgere. Tallet var kun 94 i 2019.

Samtidig bliver Danmark ved med at importere nye migranter fra MENA-landene.

I 2017 fik 2.750 migranter således asyl og permanent ophold i Danmark. I 2018 – 1.652. I 2019 – 1.783. Og i 2020 – 600. I alt 6.715.

Antallet af familiesammenføringstilladelser i 2017, 2018, 2019 og 2020 var henholdsvis 7.015, 4.601, 3.222 og 3.770. I alt 18.608.

I alt 25.323 nye muslimske indvandrere plus de muslimske børn, der måtte være født i omtalte periode.

Det store billede er derfor fortsat, at antallet af muslimer i dette land stiger støt, at integrationen er en fiasko, og at det danske samfund islamiseres mere og mere i takt med, at antallet af muslimer stiger.

De ca. 320.000 herboende muslimer udgør en dybt problematisk minoritet – underuddannet, underbeskæftiget, underintegreret, overkriminel og oversygelig i såvel første, anden og tredje generation – og snart fjerde.

Og selv om der ganske vist er sket en nedgang i antallet af muslimer, der får asyl i Danmark, betyder kombinationen af den fortsatte muslimske tilstrømning, familiesammenføringerne og muslimernes høje fødselsrate, at antallet af muslimer i Danmark vil vokse til 770.000 i 2050 svarende til ca. 12 pct. af befolkningen. Det skønner det anerkendte Pew Research Center.

Befolkningssammensætningen i Danmark ændres således langsomt, men støt. Det Danmark, som den ældre generation af danskerne kender, er fortid.

André Rossmann