Det er børnene der taber på øremærket barsel

De ni ugers øremærket barsel vil betyde mere end flere fædre med god tid bag barnevognene. Den øremærkede barsel til mænd vil også give et øget arbejdsudbud, skriver Berlingske.

”Med øremærket barsel sker der det, at mænd tager mere barsel og kvinder tager mindre. Men kvindernes fald i barsel er større end stigningen i mændenes. Det betyder, at der samlet set bliver holdt mindre barsel.

Efter alt at dømme er der en del mænd, der ikke vil afholde alle ni ugers barsel. Og moderen kan så ikke få del i den andel af de ni uger, der ikke afholdes. Dermed bliver den samlede barselsperiode for familien reduceret”.