Det koster spidsen af en jetjæger: Sjove fakta er blevet en videnskab for nichemedier

Det koster spidsen af en jetjæger, du er tung som en elefant og lignende kommentarer har dannet grobund for nye weird facts artikler på nettet. I stedet for at fastholde udtryk som spidsens af en jetjæger og en elefants vægt som metaforer for noget andet, så er der flere online nichemedier, der så at sige har samlet metaforernes handske op og undersøgt weird facts i øst og vest.

Nogle af de medier, der i høj grad har undersøgt weird facts i Danmark er Dagens.dk og e-Pressen.dk. ”Det er langt fra alle data vi arbejder med, der er en præcis videnskab”, fortæller Laust Kehlet fra e-Pressen.dk. ”Der er dog som regel nogle faste principper i det vi undersøger. For eksempel har vi undersøgt hvad Danmarks længste ord er. Her er det vigtigt, at ordet er blevet brugt som en beskrivelse af et faktisk fænomen i den virkelige verden. Så selv om man kunne finde på et ord som specialanakronismefortolkningsterapiuddannelseseksaminer , så har ordet ikke nogen sammenhæng med virkelige fænomener.” Dette er blandt andet grunden til at HC Andersens begreb ”gedebukkebens-overogundergeneral­krigskommander­sergentindeø” som du måske kan huske fra ”Hyrdinden og skorstensfejeren ikke er blevet anerkendt som Danmarks længste ord.

Men hvorfor egentlig fokusere på weird facts? Laust Kehlet forklarer:

”Danskerne Googler som aldrig før, og dem der kan levere svarene på alle de her spørgsmål, de får fat på de nye læsere.”

Spidsen af en jetjager

Nu teasede jeg dig lidt i starten af denne pressemeddelelse, og fortalte om prisen på spidsen af en jetjæger. Du skal selvfølgelig have svaret. Ifølge magasinet Flyvevåbenet så koster spidsen af en jetjager cirka 16.000 kroner.