Det lave asyltal er blår i øjnene

I de første tre måneder af 2019 er der registreret cirka 620 asylansøgere i Danmark. Det skriver Ritzau.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er tilfreds med udviklingen: ”Det glæder mig, at asylantallet fortsat er lavt. Vi har i regeringen gennemført 112 stramninger af udlændingepolitikken, siden vi trådte til, og det har haft en klar effekt. Derfor er det afgørende, at vi holder fast i en stram udlændingepolitik”, siger Inger Støjberg i pressemeddelelse.

24NYT: Op til folketingsvalget arbejder regeringens propagandaapparat på højtryk for at skabe en illusion om den succesfulde udlændingepolitik. Men når det drejer sig om den ikke-vestlige underklasse, viser erfaringen, at lave asyltal med tiden eksploderer og bliver til høje tal.

I 2017 blev der f.eks. givet opholdstilladelse til 2.700 ikke-vestlige indvandrere. Man kunne tro, at 2.700 er et lavt tal, men erfaringen viser, at et lavt antal mangedobles over tid, når de, der får opholdstilladelse, efterfølgende søger familiesammenføring. Det var tilfældet med de 6.000 tyrkiske gæstearbejdere, som kom til Danmark i 1970’erne. Pr. 1. jan. 2017 var der mindst 62.000 personer i Danmark med tyrkisk baggrund.

De ca. 2.500 nye indvandrere i Danmark i 2019 er derfor ikke noget bagatelagtigt tal. Om 30-40 år er de 2.500 asylansøgere blevet til 30.000-40.000 indvandrere, hvoraf de fleste erfaringsmæssigt havner på livsvarig offentlig forsørgelse.

Kun en meget lille del af de ikke-vestlige indvandrere er nemlig i arbejde eller under uddannelse – reelt kun ca. 143.000 personer, svarende til ca. 28 pct. af alle ikke-vestlige indvandrere i Danmark. De ikke-vestlige indvandrere udgør 19 pct. af alle kontanthjælpsmodtagere i Danmark, og dette tal vil stige, idet Danmarks Statistik vurderer, at antallet af indvandrere vil stige med 49% frem til år 2060.

Det lave asyltal er derfor intet andet end blår i øjnene på godtroende vælgere.