DF forstår Handicaprådets utilfredshed og rejser sagen i Folketinget

Debatindlæg på 24NYT er alene udtryk for forfatterens holdning.

Foto: Pixabay
Debatindlæg af Kenneth Kristensen Behrt (DF), folketingskandidat & Finn Rudaizky (DF), medlem af Region Hovedstaden
Kommunernes og Region Hovedstadens samarbejde om det højt specialiserede socialområde er reguleret af en rammeaftale, der gælder for to år. Området omfatter f.eks. bo-, dag- og behandlingstilbud inden for handicap- og socialpsykiatriområdet, altså også til borgere med psykiske lidelser. Nu skal aftalen fornyes, men Hovedstadsregionens Handicapråd mener, at “grundstenene i ordningen, fungerer på mange måder ringe”. Det er DF helt enig i.
Desværre er der store forskelle på, hvilke kriterier som anvendes ved vurdering og eventuel visitation fra kommune til kommune. Nogle indser, at de særlige tilbud vil give den enkelte borger livskvalitet og mulighed for at færdes og leve et så kvalitativt acceptabelt liv som muligt, mens andre kommuner afviser at anvende de særlige specialiserede tilbud, men “blot” henviser de samme borgere til plejehjem, selv om der på ingen måde er reel mulighed for afhjælpning der. I DF synes vi, at det er meget uheldigt. Der bør naturligvis være en langt mere ensartet håndtering og visitation på tværs af kommunerne. Og det skal naturligvis ske uanfægtet af kommunens politiske farve og økonomiske grundlag.
Handicaprådet udtrykker i en høringsskrivelse skuffelse over, at “Socialministeren ikke på nogen måde har levet op til de forventninger”, som man havde, “som skridt i en ændring af det mest specialiserede socialområde”. Det vil være rigtig fint, hvis interessen for blinde- og svagtsynede, alderssvækkede og andre med kognitive og psykiske/fysiske funktionsnedsættelser – også blev drøftet lige så ambiøst – efter Folketingsvalget den 1/11. Det vil være god stil og også anstændigt. Derfor vil DF rejse spørgsmålet i Folketinget.