DF til regeringen: “Drop det ultimatum! Dansk landbrug skal udvikles – ikke afvikles!”

Debatindlæg på 24NYT er alene udtryk for forfatterens holdning.

Dansk landbrug er en succeshistorie. I vores land produceres der kvalitetsfødevarer og landbrugsprodukter, som i stor stil efterspørges af hele verden. Ikke mindst pga. den høje fødevaresikkerhed og det vedvarende fokus på dyrevelfærd. Samtidig er dansk landbrug et af de mest klimaeffektive i verden.

Photo: News Øresund – Johan Wessman
© News Øresund

Af Kristian Thulesen Dahl

Landbruget og følgeerhverv som mejerier og slagterier, den såkaldte fødevareklynge, beskæftiger næsten 200.000 personer og bidrager med mere end 100 milliarder kr. årligt til den samlede danske nationalindkomst. I provinsdanmark står fødevareklyngen for ca. 10 procent af beskæftigelsen.

Landbruget er vigtigt for Danmark. Det skaber beskæftigelse og eksportindtægter. Sikrer produktion og aktivitet i de dele af vores land, hvor det ellers kan være svært.

Men landbruget eksisterer selvsagt ikke isoleret fra resten af verden. Og landbrug overalt i verden er en stor udleder af drivhusgasser. Derfor er landbruget også en central aktør i forhold til at gennemføre den grønne omstilling, som stort set alle er enige om er absolut nødvendig. Herhjemme er landbruget også godt i gang med at gøre produktionen mere klimavenlig. Man har en ambition om, at dansk landbrug skal være klimaneutralt i 2050. Landbruget tager ansvar. Er en aktiv medspiller i den grønne omstilling.

Alt dette er væsentligt at huske på, når partierne på Christiansborg i disse uger forhandler om, hvordan dansk landbrug skal bidrage til, at vi som samfund opnår de ambitiøse klimamål, vi har sat os og får skåret markant ned på udledningen af CO2.

LÆS OGSÅ:  Thulesen Dahl: Coronaens konsekvenser undervurderes!

Indtil videre går forhandlingerne ikke godt. Over 60 møder har der været holdt, uden man reelt har været i stand til at nå nogen vegne. Forhandlingsleder, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn, har indtil videre ikke været i stand til at løfte opgaven. Og nu frygter jeg, at han er ved at køre en bred og langtidsholdbar aftale direkte i grøften. Prehn har nemlig fremsat et ultimatum. Vi skal acceptere den skitse, den økonomiske ramme, der ligger på bordet, inden i morgen kl. 12. Ellers er vi smidt ud af forhandlingerne.

Det er en stor fejl. For det første er det ikke måden at forhandle på, hvis man reelt ønsker at finde frem til et fornuftigt kompromis, som alle kan se sig selv i. Det har jeg i min tid deltaget i nok forhandlinger på Christiansborg til at vide.

For et par uger siden var jeg i Fredericia til regeringens stort anlagte konference om fremtidens Danmark. Om end konferencen nu mest af alt lignede et led i den socialdemokratiske valgkamp frem mod kommunalvalget i november. Men her talte statsministeren varmt – og længe! – om behovet for, at vi skal blive bedre til at tale sammen og finde kompromisser, når vi skal løse fremtidens store udfordringer. Det er svært at være uenig i. Men ordene klinger hult, når vi nu ser, hvordan Mette Frederiksens minister fører sig frem i de vigtige landbrugsforhandlinger.

LÆS OGSÅ:  Thulesen Dahl til regerigen: Underskriv IKKE migrantaftalen!

Regeringens ultimatum vil koste dansk landbrug dyrt. Vil koste mange danske arbejdspladser. Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Prehn gør et stort nummer ud af, at der ligger 22 milliarder kr. på forhandlingsbordet. Det lyder af mange penge. Det ér mange penge! Men udover, det er et højt beløb, fordi det over gælder mange år, er det hovedsageligt penge, som landmændene allerede i dag har indregnet i deres budgetter. Det betyder, at det hovedsageligt er fødevareerhvervet selv, der skal betale hele regningen. Og så er risikoen, at vi ender med at afvikle i stedet for at udvikle, som vi ellers troede, vi var enige om, var målet.

Ministeren har stort set ingen ”nye” penge med. Ingen – heller ikke Dansk Folkeparti – forventer, at dansk landbrug ikke skal betale en del af regningen for den grønne omstilling. Men hvis stort set hele regningen efterlades på deres dørtrin, vil det gå hårdt ud over konkurrenceevne, beskæftigelse og eksportindtægter. Samtidig med, at det ikke vil gøre nogen positiv forskel for klodens klima. Hvis produktionen nedlægges i Danmark, flyttes den bare til andre lande. Andre lande, hvor man ikke producerer lige så klimaeffektivt, som vi gør her i landet. For klodens stigende befolkning holder ikke op med at efterspørge fødevarer.

Den grønne omstilling er et fælles ansvar. Et samfundsansvar. På andre områder er vi alle med til at betale regningen. Hvorfor ikke på landbrugsområdet?

LÆS OGSÅ:  Pernille Vermund og Inger Støjberg – To veninder

Fremtidens danske fødevareerhverv er for vigtig en sag til, at det må køre i grøften på grund af en minister, der skal spille med musklerne. Derfor synes jeg, at statsminister Mette Frederiksen må på banen. Hun må fortælle, om hun virkelig står bag det ultimatum, fødevareministeren er kommet med. Hun må fortælle, hvordan det harmonerer med hendes flotte ord på konferencen i Fredericia for to uger siden.

Mit håb er, at regeringen besinder sig. At vi får reelle forhandlinger om fødevareerhvervets fremtid. Og at disse betyder, at vi i fællesskab som samfund sikrer den omstilling, som vi alle har forpligtet os på.

Så regering: “Drop det ultimatum! Dansk landbrug skal udvikles – ikke afvikles!”