Dømt for vold mod 11-årig stedsøn – her er straffen

En 35-årig mand fra Grindsted er i dag ved Retten i Kolding blevet dømt for vold mod sin samlever og samleverens 11-årige søn.

Manden blev i retten dømt for tre forhold af vold mod sin samlever og dennes søn, hvoraf han kun fuldt erkendte det ene. Hans 37-årige samlevers forklaring blev dog lagt til grund for, hvad der var sket, sammen med en videoafhøring, der tidligere er foretaget af sønnen.

”Deres forklaringer blev i to af forholdene støttet af lægelige oplysninger og fotos af dem begge, hvoraf det tydeligt fremgik, at de havde adskillige skader,” fortæller Mika Nissen, der er anklagerfuldmægtig ved Sydøstjyllands Politi.

Retten idømte manden 4 måneders fængsel, der blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste. Han skal samtidig følge behandling hos Kriminalforsorgen i form af dialog mod vold.

Den dømte modtog dommen.