Dom i sag om brandulykke i Sønderborg

Retten i Sønderborg har i går idømt en ung mand 14 dages betinget fængsel for at have hældt brændbar væske på en ring ved et skater-arrangement, som blev afholdt i Sønderborg den 20. maj 2017. Ved ulykken blev flere personer forbrændt.

Sønderborg Skateklub blev frifundet for strafansvar efter arbejdsmiljøloven i forbindelse med ulykken.

Senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen, som førte sagen for Syd- og Sønderjyllands Politi, udtaler:

– Vi har vurderet, at sagen var så alvorlig, at den skulle udløse en fængselsstraf for den unge mand, der hældte væske på ringen. Den vurdering har retten været enig i, og det er vi i sagens natur tilfredse med.

Med hensyn til Sønderborg Skateklub vil vi læse dommens præmisser grundigt igennem og tage stilling til, om vi vil indstille sagen til anke ved Statsadvokaten, slutter senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen.