Dom i sag om hvidvask af penge

En 25-årig svensk statsborger er i dag ved retten i Nykøbing Falster idømt 1 år og 9 måneders ubetinget fængsel.

I november 2020 transporterede den dømte i et tilvirket hulrum i sin bil 218.000 euro, svarende til ca. 1,6 mio. danske kroner. Den 25-årige, der kom fra Sverige, blev stoppet ved udrejsefeltet i Rødby i forbindelse med, at han ville med færgen til Tyskland, og politiet besluttede at undersøge bilen, og her fandt man det store pengebeløb.

Domfældte, der under hele sagen har siddet varetægtsfængslet, blev udover fængslingsstraffen også udvist af Danmark for bestandig, ligesom retten besluttede at konfiskere samtlige kontanter, som han var i besiddelse af, to mobiltelefoner og domfældtes bil. Domfældte tog betænkningstid med hensyn til anke.