Dom i større sagskompleks om vold, afpresning og narko

To mænd på henholdsvis 32 år (BAM) og 25 år (CHN) er i dag ved Retten i Nykøbing Falster i det store hele i overensstemmelse med anklageskriftet idømt henholdsvis to et halvt års fængsel i hovedsagen for grov vold, ulovlig frihedsberøvelse samt afpresning samt 11  års fængsel tillige for grov narkotikakriminalitet og besiddelse af skydevåben.

BAM blev endvidere idømt et opholdsforbud for fem år.

Baggrund

Blandt andet som følge af utryghedsskabende handel med narkotika på en parkeringsplads i Vordingborg i 2. halvår 2019 indledte politiet i oktober 2019 en efterforskning rettet mod sælgerne på gaden og deres bagmænd.

I forbindelse med den efterforskning afdækkede politiet tillige et forhold om grov vold, ulovlig frihedsberøvelse, afpresning og besiddelse af skydevåben samt en forbindelse til rockermiljøet.

Forud for dagens dom er 11 andre personer ved Retten i Nykøbing Falster blevet dømt for bl.a. handel med narkotika og besiddelse af skydevåben. Der er idømt straffe på alt fra 3 måneders fængsel til 9 års fængsel.

Specialanklager Skipper Pelle Falsled udtaler i øvrigt:

– Det er min vurdering, at sagen giver anledning til, at yderligere personer vil blive tiltalt.