DOM: Læger dømt for medvirken til selvmord

To pensionerede overlæger er ved retten i Svendborg dømt for forsøg på medvirken til selvmord.

Læge Svend Lings blev idømt 40 dages betinget fængsel, mens den anden læge blev idømt 14 dages betinget fængsel. Den ene overlæge blev i et andet forhold frifundet for medvirken til selvmord og i et tredje forhold dømt for medvirken til selvmord.

Straffene blev for begge gjort betinget med en prøvetid på 1 år henset til deres alder og personlige forhold.

-Anklagemyndigheden er tilfreds med, at det sket domfældelse i sagen. Vi har noteret os, at retten ikke har fulgt anklagemyndighedens strafpåstand, men lagt sig ud at tidligere praksis på området. Anklagemyndigheden var er af den opfattelse, at der var flere skærpende omstændigheder i sagen. Vi havde derfor lagt op til, at der skulle idømmes en længere ubetinget fængselsstraf. Retten ville det anderledes, og nu vil vi så nærlæse dommen og derefter beslutte, om vi vil anke sagen, siger advokaturchef Flemming Petersen fra Fyns Politi.

Anklagemyndigheden havde påstået op mod et års ubetinget fængsels til læge Svend Lings, mens påstanden mod den anden læge var fængsel i 4 måneder.

Forhold 1

De to pensionerede overlæger blev ved retten i Svendborg dømt for at have forsøgt at medvirke til en mands selvmord. Manden tog kontakt til den ene læge, Svend Lings, der er aktiv i netværket ”Læger for Aktiv dødshjælp”. Svend Lings ret til at udskrive medicin på recept var inddraget, og han videregav derfor mandens oplysninger til den anden læge, som udskrev medicinen. Manden overlevede sit selvmordsforsøg. Svend Lings nægtede sig skyldig, mens den anden erkendte sig skyldig.

LÆS OGSÅ:  Dom afsagt i Ry-sagen - kastede antændte flasker med benzin mod dreng

Forhold 2

I det andet forhold var Svend Lings tiltalt for medvirken til en 70-årig mand fra Aarhus begik selvmord. Den 70-årige mand boede på plejehjem efter en hjerneblødning. Manden var gennem sin fraskilte hustru kommet i kontakt med Svend Lings. Han nægtede sig skyldig og blev frikendt for dette forhold

Forhold 3

I det tredje forhold var Svend Lings tiltalt for medvirken til, at en 85-årig kvinde fra Hørsholm begik selvmord i august 2018. Også i dette forhold nægtede han sig skyldig.